Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023

Sáng 23/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn của 39 chuyên ngành đào tạo.

Ở thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất - 28,68 điểm tại tổ hợp A16 (Toán, Văn và Khoa học Tự nhiên), và C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội). Ngành Lịch sử cao thứ hai với 28,56 điểm, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Những ngành và tổ hợp còn lại phổ biến mức 24-25 điểm.

Với thang điểm 40 (môn Văn nhân hệ số 2), ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp cao nhất với 38,02 điểm tại tổ hợp D78 (Văn, Khoa học xã hội và Tiếng Anh) và R26 (Văn, khoa học xã hội, điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh). Cũng tại hai tổ hợp này, chuyên ngành Báo Truyền hình lấy 37,23 điểm, cao thứ hai.

Ngành thấp thất ở nhóm này là Báo mạng điện tử chất lượng cao - 33,92 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022

Theo thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất 29,25 xét tổ hợp C15. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy điểm chuẩn thấp nhất 22,8 xét tổ hợp A16.

Theo thang 40, ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm cao nhất với 37,6 điểm, xét theo tổ hợp khối D78, R26. Xếp thứ hai là chuyên ngành Lịch sử với 37,5 điểm, xét theo tổ hợp C19. Mức điểm chuẩn cao thứ ba là chuyên ngành Báo truyền hình với 37,19 điểm xét tổ hợp D78, R26.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

Điểm chuẩn năm nay của Học viện Báo chí và Tuyên truyền dao động từ 17,25 đến 38,07 điểm.

Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất với 38,07 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

Năm 2020, các nhóm ngành khối nghiệp vụ và ngôn ngữ của trường có môn Năng khiếu báo chí và tiếng Anh (viết in hoa) nhân hệ số 2, lấy điểm trúng tuyển thang 40. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (chất lượng cao) có điểm chuẩn cao nhất là 36,75 tại tổ hợp R26 (Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học xã hội), tương đương 9,18 điểm một môn.

Tại các ngành thang điểm 30, tổ hợp D01, R22 (Văn, Toán, Tiếng Anh) của ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất - 26,57.

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh có điểm chuẩn 16 tại tất cả tổ hợp, thấp nhất trong 39 ngành đào tạo.

Điểm chuẩn cụ thể của từng tổ hợp theo ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. Theo đó trường lấy điểm chuẩn thấp nhất là 16 và cao nhất là 33,75.

Năm 2019, trường đào tạo và tuyển sinh 39 ngành. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing 30,75 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học: 16 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
524 Triết học Mác-Lênin D01 20
524 Triết học Mác-Lênin C03 20
524 Triết học Mác-Lênin C04 20
524 Triết học Mác-Lênin C14 20
525 Chủ nghĩa xã hội khoa học D01 20
525 Chủ nghĩa xã hội khoa học C03 20
525 Chủ nghĩa xã hội khoa học C04 20
525 Chủ nghĩa xã hội khoa học C14 20
526 Kinh tế chính trị D01 22
526 Kinh tế chính trị C03 22
526 Kinh tế chính trị C04 22
526 Kinh tế chính trị C14 22
527 Quản lý kinh tế D01 23
527 Quản lý kinh tế C03 23
527 Quản lý kinh tế C04 23
527 Quản lý kinh tế C14 23
528 Kinh tế và quản lý D01 21
528 Kinh tế và quản lý C03 22
528 Kinh tế và quản lý C04 21
528 Kinh tế và quản lý C14 22
52310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước D01 22
52310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước C03 22
52310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước C04 22
52310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước C14 22
530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa D01 20
530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa C03 20
530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa C04 20
530 Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa C14 20
531 Chính trị phát triển D01 20
531 Chính trị phát triển C03 20
531 Chính trị phát triển C04 20
531 Chính trị phát triển C14 20
532 Quản lý xã hội D01 20
532 Quản lý xã hội C03 20
532 Quản lý xã hội C04 20
532 Quản lý xã hội C14 20
533 Tư tưởng Hồ Chí Minh D01 20
533 Tư tưởng Hồ Chí Minh C03 20
533 Tư tưởng Hồ Chí Minh C04 20
533 Tư tưởng Hồ Chí Minh C14 20
535 Văn hóa phát triển D01 20
535 Văn hóa phát triển C03 20
535 Văn hóa phát triển C04 20
535 Văn hóa phát triển C14 20
536 Chính sách công D01 19
536 Chính sách công C03 19
536 Chính sách công C04 19
536 Chính sách công C14 19
537 Khoa học quản lý nhà nước D01 20
537 Khoa học quản lý nhà nước C03 20
537 Khoa học quản lý nhà nước C04 20
537 Khoa học quản lý nhà nước C14 20
52320401 Xuất bản D01 23
52320401 Xuất bản C03 24
52320401 Xuất bản C04 24
52320401 Xuất bản C14 24
52310301 Xã hội học D01 22
52310301 Xã hội học C03 22
52310301 Xã hội học C04 22
52310301 Xã hội học C14 22
52760101 Công tác xã hội D01 22
52760101 Công tác xã hội C03 22
52760101 Công tác xã hội C04 22
52760101 Công tác xã hội C14 22
52220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C00 34
52220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C03 32
52220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D14 32
52220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C19 33
612 Quan hệ quốc tế D01 32
612 Quan hệ quốc tế D14 33
612 Quan hệ quốc tế D15 33
612 Quan hệ quốc tế D11 32
614 Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu D01 32
614 Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu D14 33
614 Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu D15 33
614 Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu D11 32
615 Quan hệ công chúng D01 33
615 Quan hệ công chúng D14 34
615 Quan hệ công chúng D15 34
615 Quan hệ công chúng D11 33
616 Truyền thông marketing D01 33
616 Truyền thông marketing D14 33
616 Truyền thông marketing D15 33
616 Truyền thông marketing D11 32
52320110 Quảng cáo D01 32
52320110 Quảng cáo D14 32
52320110 Quảng cáo D15 32
52320110 Quảng cáo D11 31
52220201 Ngôn ngữ Anh D01 33
52220201 Ngôn ngữ Anh D14 33
52220201 Ngôn ngữ Anh D15 33
52220201 Ngôn ngữ Anh D11 32
600 Báo chí M14 20
600 Báo chí M15 21
600 Báo chí M16 19
600 Báo chí M17 23
603 Ảnh báo chí M18 21
603 Ảnh báo chí M19 21
603 Ảnh báo chí M20 18
603 Ảnh báo chí M21 22
606 Quay phim truyền hình M22 18
606 Quay phim truyền hình M23 18
606 Quay phim truyền hình M24 18
606 Quay phim truyền hình M25 20

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Tài liệu giáo viên