Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2023

Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2022

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 dao động trong khoảng 16 - 24,4 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021 dao động trong khoảng 15 - 24 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Theo đó điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2020 dao động từ 18 đến 24 điểm. Trong đó cao nhất là ngành Sư phạm Tiếng Anh với 24 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2019

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2019 dao động trong khoảng 13 - 20,5 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2018

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 dao động trong khoảng 13 - 19 điểm.

Cao điểm nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩnGhi chú
51140231 Sư phạm tiếng Anh 10 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
52140231 Sư phạm tiếng Anh 15.5 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
52140232 Sư phạm tiếng Nga 15.5 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
52220203 Ngôn ngữ Pháp 15.5 (Môn Ngoại ngữ không nhân hệ số)
52220201 Ngôn ngữ Anh 19 Điểm trúng tuyển được tính như sau: ((Môn 1 + Môn 2 + Ngoại ngữ x 2) x 3)/4 (làm tròn đến 0,25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân
52220201 Ngôn ngữ Anh 19 Điểm trúng tuyển được tính như sau: ((Môn 1 + Môn 2 + Ngoại ngữ x 2) x 3)/4 (làm tròn đến 0,25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân
52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19 Điểm trúng tuyển được tính như sau: ((Môn 1 + Môn 2 + Ngoại ngữ x 2) x 3)/4 (làm tròn đến 0,25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-thai-nguyen.jsp


Tài liệu giáo viên