Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 45 có đáp án năm 2022-2023

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 45 có đáp án năm 2022-2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 8 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 45 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 45: Dây thần kinh tủy

Câu 1: Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?

A. 31 đôi

B. 12 đôi

C. 26 đôi

D. 15 đôi

Lời giải

Con người có 31 đôi dây thần kinh tủy.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.

B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động

C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác

D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

Lời giải

Mỗi dây thần kinh tủy gồm:

+ Các bó sợi thần kinh cảm giác

+ Các bó sợi thần kinh vận động

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Đặc điểm hoạt động của các dây thần kinh tủy là:

A. Chỉ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác

B. Chỉ dẫn truyền xung thần kinh vận động

C. Dẫn truyền cả xung vận động và xung cảm giác

D. Không dẫn truyền xung thần kinh

Lời giải

Dây thần kinh tủy gồm cả bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nên nó dẫn truyền cả xung thần kinh cảm giác và xung thần kinh vận động.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 4: Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?

A. Rễ li tâm

B. Rễ cảm giác

C. Rễ vận động

D. Rễ hướng tâm

Lời giải

Rễ trước của tủy sống còn gọi là rễ vận động. 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

A. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

B. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

D. Tất cả các phương án còn lại

Lời giải

Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

B. Chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại

C. Tất cả các chi đều co

D. Tất cả các chi đều không co

Lời giải

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, chi sau bên phải không co nhưng co các chi còn lại.

Do rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng là chi sau bên phải đã bị cắt nên chi này không nhận được tín hiệu có cơ, còn các chi còn lại vẫn có đáp ứng bình thường.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 7: Rễ sau ở tủy sống là

A. rễ cảm giác hoặc rễ vận động.

B. rễ vừa có chức năng cảm giác, vừa có chức năng vận động.

C. rễ vận động.

D. rễ cảm giác.

Lời giải

Rễ sau của tủy sống là rễ cảm giác. 

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

A. Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương

B. Phân tích và xử lí các kích thích tiếp nhận được từ cơ quan thụ cảm

C. Dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương tới cơ quan đáp ứng

D. Tất cả các phương án còn lại

Lời giải

Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

A. Chi sau bên phải co, các chi còn lại thì không

B. Tất cả các chi đều không co

C. Tất cả các chi đều co

D. Chi sau bên trái không co nhưng co các chi còn lại

Lời giải

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, thì tất cả các chi đều không co.

Do rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương đã bị cắt nên xung thần kinh không truyền được về trung ương và cũng không có tín hiệu đáp ứng được sinh ra nên các chi đều không co.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 10: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

A. Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

B. Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích

C. Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh vận động

D. Tất cả các phương án còn lại

Lời giải

Dây thần kinh tủy bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành nên dây thần kinh tủy là dây pha.

Đáp án cần chọn là: A

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 8 | Soạn Sinh học 8 được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên