Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 48 có đáp án năm 2022-2023

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 48 có đáp án năm 2022-2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 8 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 48 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Câu 1: Hệ thần kinh sinh dưỡng ở người được phân chia thành mấy phân hệ ?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Lời giải

Hệ thần kinh sinh dưỡng ở người được phân chia thành 2 phân hệ: phân hệ thần kinh giao cảm và phân hệ thần kinh đối giao cảm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Sự khác nhau căn bản giữa cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động là:

A. Cung phản xạ sinh dưỡng phải đi qua một trạm trung gian chuyển tiếp đó là các hạch giao cảm và phó giao cảm, cung phản xạ vận động không có hạch này.

B. Cung phản xạ sinh dưỡng phải qua hạch giao cảm hoặc đối giao cảm, cung phản xạ vận động qua rễ trước - rễ sau.

C. Cung phản xạ sinh dưỡng chỉ qua rễ sau, cung phản xạ vận động qua cả rễ sau và rễ trước.

D. Cung phản xạ sinh dưỡng có các hạch, cung phản xạ vận động có sừng sau.

Lời giải

Cung phản xạ sinh dưỡng phải đi qua một trạm trung gian chuyển tiếp đó là các hạch giao cảm và phó giao cảm, cung phản xạ vận động không có hạch này.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm ở:

A. Sừng bên của tủy sống - não giữa.

B. Sừng bên của tủy sống và não trung gian.

C. Trụ não và não trung gian.

D. Sừng bên của tủy sống và trong trụ não.

Lời giải

Trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm ở sừng bên của tủy sống và trong trụ não.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 4: Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:

A. Các dây thần kinh và hạch thần kinh

B. Các dây thần kinh và hệ thần kinh

C. Các nơron

D. Các hạch thần kinh

Lời giải

Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm các dây thần kinh và hạch thần kinh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về

A. phân hệ đối giao cảm và hệ thần kinh vận động.

B. hệ thần kinh vận động.

C. phân hệ đối giao cảm.

D. phân hệ giao cảm.

Lời giải

Ở người, hai chuỗi hạch nằm dọc hai bên cột sống thuộc về phân hệ giao cảm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Khi nói về phân hệ đối giao cảm, nhận định nào sau đây là chính xác ?

A. Trung ương nằm ở đại não

B. Sợi trục của nơron trước hạch ngắn

C. Nơron sau hạch có bao miêlin.

D. Sợi trục của nơron sau hạch ngắn

Lời giải

Ở phân hệ đối giao cảm, sợi trục của nơron sau hạch ngắn.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 7: Trung ương của phân hệ đối giao cảm nằm ở bộ phận nào dưới đây ?

1. Đại não

2. Trụ não

3. Tủy sống

4. Tiểu não

A. 2, 3

B. 1, 4

C. 1, 2

D. 3, 4

Lời giải

Trung ương của phân hệ đối giao cảm nằm ở trụ não và đoạn cùng của tủy sống.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Các hạch của phân hệ đối giao cảm nằm ở đâu ?

A. Nằm gần cơ quan phụ trách

B. Nằm gần tủy sống

C. Nằm gần trụ não

D. Nằm liền dưới vỏ não

Lời giải

Các hạch của phân hệ đối giao cảm nằm ở gần cơ quan phụ trách.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về hệ thần kinh sinh dưỡng ở người là đúng ?

A. Sợi trước hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

B. Sợi sau hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

C. Sợi trước hạch của phân hệ giao cảm và sợi sau hạch của phân hệ đối giao cảm có bao miêlin.

D. Sợi sau hạch của phân hệ giao cảm và sợi trước hạch của phân hệ đối giao cảm có bao miêlin

Lời giải

Sợi trước hạch của cả hai phân hệ đều có bao miêlin.

Sợi sau hạch của cả hai phân hệ đều không có bao miêlin.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 10: Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:

A. Điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng

B. Điều khiển hoạt động có ý thức

C. Điều khiển hoạt động của cơ vân

D. Cả a,b và c

Lời giải

Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Khi tác động lên một cơ quan, phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm có tác dụng

A. tương tự nhau.

B. giống hệt nhau.

C. đối lập nhau.

D. đồng thời với nhau.

Lời giải

Chức năng của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm đối lập nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 8 | Soạn Sinh học 8 được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên