Giải bài 2 trang 91 sgk Hình học 12Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 2 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho mặt cầu (S) có đường kính là AB biết rằng A(6; 2; -5), B(-4; 0; 7)

a) Tìm tọa độ tâm I và bán kính r của mặt cầu (S).

Quảng cáo

b) Lập phương trình của mặt cầu (S).

c) Lập phương trình của mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm A

Lời giải:

a) Tâm của mặt cầu (S) là trung điểm I (1; 1; 1) của đoạn thẳng AB và bán kính của mặt cầu (S) là R = IA = √62

b) Mặt cầu (S) có phương trình là

(x - 1)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 62

c) (α) tiếp xúc với (S) tại A

⇒ (α) ⊥ IA

⇒ (α) nhận Giải bài 2 trang 91 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 là vectơ pháp tuyến

(α) đi qua A(6; 2; -5)

⇒ (α): 5x + y – 6z – 62 = 0.

Kiến thức áp dụng

+ Phương trình mặt cầu tâm I(a ; b ; c), bán kính R là:

(x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = R2.

+ Phương trình mặt phẳng (P) đi qua M(x0; y0; z0) và nhận n = (a; b; c) là vtpt là: a.(x – x0) + b(y – y0) + c(z – z0) = 0.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Hình học 12 Ôn tập chương 3 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


on-tap-chuong-3-hinh-hoc-12.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12