Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 8 (trang 93 SGK Hình học 12): Viết phương trình mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S):

Quảng cáo

(S): x2 + y2 + z2 – 10x + 2y +26z + 170 = 0

và song song với hai đường thẳng:

Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

+ Mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 10x + 2y +26z + 170 = 0

⇔ (x – 5)2 + (y + 1)2 + (z + 13)2 = 25

Vậy (S) có tâm I(5; -1; -13), bán kính R = 5.

+ (α) song song với d và d’

Quảng cáo

⇒ (α) nhận vtcp của d và d’ là Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 = (2; -3; 2) và Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 = (3 ; -2 ; 0) là các vtcp

⇒ (α) nhận Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 = (4; 6; 5) là vtpt

⇒ (α): 4x + 6y + 5z + D = 0.

(α) tiếp xúc với (S)

⇒ d(I; α) = R

Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Vậy có hai mặt phẳng thỏa mãn là:

Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức áp dụng

+ Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tâm I, bán kính R

⇔ d(I; P) = R.

+ Mặt phẳng (P) có hai vec tơ chỉ phương uv

⇒ có Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 là vtpt.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Hình học 12 Ôn tập chương 3 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


on-tap-chuong-3-hinh-hoc-12.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12