Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12Chương 3 : Phương pháp tọa độ trong không gian

Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 8 (trang 93 SGK Hình học 12): Viết phương trình mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S):

Quảng cáo

(S): x2 + y2 + z2 – 10x + 2y +26z + 170 = 0

và song song với hai đường thẳng:

Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

+ Mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 10x + 2y +26z + 170 = 0

⇔ (x – 5)2 + (y + 1)2 + (z + 13)2 = 25

Vậy (S) có tâm I(5; -1; -13), bán kính R = 5.

+ (α) song song với d và d’

Quảng cáo

⇒ (α) nhận vtcp của d và d’ là Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 = (2; -3; 2) và Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 = (3 ; -2 ; 0) là các vtcp

⇒ (α) nhận Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 = (4; 6; 5) là vtpt

⇒ (α): 4x + 6y + 5z + D = 0.

(α) tiếp xúc với (S)

⇒ d(I; α) = R

Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Vậy có hai mặt phẳng thỏa mãn là:

Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức áp dụng

+ Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tâm I, bán kính R

⇔ d(I; P) = R.

+ Mặt phẳng (P) có hai vec tơ chỉ phương uv

⇒ có Giải bài 8 trang 93 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12 là vtpt.

Quảng cáo

Các bài giải bài tập Hình học 12 Ôn tập chương 3 khác :

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 12 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 12 | Để học tốt Toán 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Giải tích 12Giải bài tập Hình học 12 và bám sát nội dung sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


on-tap-chuong-3-hinh-hoc-12.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác