Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 1 : Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : Biết một số gồm: Tám nghìn, không trăm, ba đơn vị. Số đó được viết là:

A. 803

B. 8003

C. 8030

D. 8000

Câu 3 : Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

A. 9999

B. 9998

C. 9876

D. 1000

Câu 4 : Cho tổng sau: 5000 + 10 + 5. Số được tạo thành là:

A. 5105

B. 5015

C. 50105

D. 1010

Câu 5 : Số nào sau đây không phải số tròn chục ?

A. 1010

B. 1100

C. 1001

D. 1000

Câu 6 : Cho bảng sau:

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7 : Ghép số với cách đọc thích hợp:

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8 : Cho số 9768, chữ số hàng nghìn của số này là:

A. 9

B. 7

C. 6

D. 8

Câu 9 : Cho số 6205, chữ số 2 có giá trị là:

A. 2 trăm

B. 2 chục

C. 2 đơn vị

Câu 10 : Số có bốn chữ số, biết chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp hai lần chữ số hàng nghìn.

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 11 : Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 12 : Cho bảng sau:

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Số viết được là:

A. 4123

B. 1234

C. 3241

D. 3214

Câu 13 : Số 2425 được đọc là:

A. Hai bốn hai năm

B. Hai nghìn bốn trăm hai lăm

C. Hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

D. Hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm

Câu 14 : Điền số thích hợp vào ô trống.

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 15 : Số liền trước của 9999 là 10000. Đúng hay sai?

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 16 : Cho tia số:

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Các số tròn trăm cần điền vào chỗ chấm lần lượt là: Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giảiBài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học