Bài 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Luyện tập (trang 126 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 35 (trang 126 SGK Toán 9 tập 2): Một cái bồn chứa xăng gồm hai nửa hình cầu và một hình trụ (h.110).

Quảng cáo
Giải bài 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 110

Lời giải

Thể tích cần tính gồm một hình trụ và hai nửa hình cầu.

- Hình cầu có đường kính d = 1,8m ⇒ bán kính R = 0,9m

- Bán trụ có bán kính đáy bằng bán kính hình cầu R = 0,9m; chiều cao h = 3,62m.

Thể tích hình trụ: V1 = π.R2.h ≈ 9,21 (m3).

Thể tích hai nửa hình cầu: Giải bài 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 (m3).

Thể tích bồn chứa xăng: V = V1 + V2 ≈ 12,26(m3).

Kiến thức áp dụng

+ Thể tích hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao h là:

+ Thể tích khối cầu có bán kính R là: Giải bài 35 trang 126 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Quảng cáo

Tham khảo các lời giải Toán 9 Bài 3 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán 9 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 9 | Để học tốt Toán 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 9 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 9Để học tốt Toán lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


hinh-cau-dien-tich-mat-cau-va-the-tich-hinh-cau.jsp