Giáo án Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Giáo án Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Trình bày được khái niệm nguồn lực; hiểu được các loại nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Hiểu khái niệm cơ cấu kinh tế và các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế.

2. Về kĩ năng

- Trình bày được khái niệm nguồn lực; hiểu được các loại nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Hiểu khái niệm cơ cấu kinh tế và các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế.

3. Về thái độ

Nhận thức được các nguồn lực để phát triển kinh tế và cơ cấu kinh tế của Việt Nam và địa phương, để từ đó có những cố gắng trong học tập nhằm phục vụ nền kinh tế của đất nước sau này.

4. Năng lực hình thành

4.1. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...

4.2. Năng lực chuyên biệt: : Rèn luyện các năng lực:phân tích các nền kinh tế, hoạch định phát triển kinh tế

II. Chuẩn bị của Giáo viên & Học sinh

Sơ đồ nguồn lực và sơ đồ cơ cấu nền kinh tế trong sgk phóng to.

III. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra vở thực hành của 3 học sinh

3. Dạy bài mới

Mở bài: GV đưa ra một vài câu hỏi nhằm định hướng hoạt động nhận thức của HS. Ví dụ: Nguồn lực phát triển kinh tế là gì? Cơ cấu nền kinh tế là gì? Có các loại nguồn lực nào? Vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội như thế nào?

Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguồn lực phát triển kinh tế

a. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm các nguồn lực phát triển kinh tế

- Phân loại được các nguồn lực

- Phân tích vai trò của các nguồn lực

b. Phương pháp:

- Phương pháp đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề.

- Thảo luận cặp đôi

- Kỹ thuật giao nhiệm vụ …

c. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

HĐ1: cá nhân

 + GV giao nhiệm vụ: Đọc mục 1 và dựa vào sơ đồ, hãy nêu khái niệm nguồn lực và các loại nguồn lực.

 + HS làm việc độc lập

 + GV chỉ định một vài HS trả lời câu hỏi.

 + GV tóm tắt và giải thích rõ hơn khái niệm và sự phân chia các loại nguồn lực. GV nói thêm về nguồn lực bên trọng (nội lực) và nguồn lực bên ngoài (ngoại lực).

HĐ2: cặp đôi

- GV giao nhiệm vụ: đọc mục 3, hãy nêu vai trò của từng loại nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và cho ví dụ chứng minh

- GV chỉ định một vài HS trả lời, sau đó tóm tắt, chuẩn xác kiến thức và bổ sung, làm rõ thêm vai trò của từng loại nguồn lực.

I. Các nguồn lực phát triển kinh tế

1. Khái niệm:

Nguồn lực là tổng thể các nguồn vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường.

2. Các loại nguồn lực

Nguồn lực được phân thành ba loại:

- Vị trí địa lí

- Nguồn lực tự nhiên

- Nguồn lực kinh tế - xã hội.

3. Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế.

- Vị trí địa lý tạo ra những thuận lợi hoặc khó khăn cho việc trao đổi, tiếp cận giữa các vùng, giữa các quốc gia.

- Nguồn lực tự nhiên (tài nguyên thiên nhiên và các điều kiện tự nhiên) là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất.

- Nguồn lực kinh tế - xã hội tạo cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cơ cấu nền kinh tế

a. Mục tiêu:

- Hiểu được khái niệm cơ cấu nền kinh tế

- Phân tích được các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế

b. Phương pháp:

- Phương pháp đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề.

- Hoạt động cá nhân

- Kỹ thuật giao nhiệm vụ …

c. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

HĐ 3: Cả lớp.

* GV giải thích khái niệm cơ cấu nền kinh tế.

* GV yêu cầu HS dựa vào sơ đồ cơ cấu nền kinh tế và nêu các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế:

- Cơ cấu ngành:

 + Gồm 3 nhóm: NN-CN-DV tương ứng với sự phát triển nền văn minh của nhân loại qua 3 giai đoạn.

- GV yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu về cơ cấu GDP theo ngành thời kì 1990 – 2004, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển và của Việt Nam.

 + Phân tích bảng 26: Đang có sự chuyển dich giữa các nhóm ngành:

TG: giảm tỉ trọng KV I, tăng tỉ trọng KV II,III

Nhóm nước phát triển: giảm tỉ trọng KV I, II, tăng tỉ trọng KV III

Nhóm nước đang phát trỉên: giảm tỉ trọng KV I, tăng KV II, III

Vnam

 + KT tri thức: lấy yếu tố tri thức hiện đại của KH-CN và quản lí làm nền tảng. Tri thức chiếm 70% trong sản xuất sản phẩm => phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

- Cơ cấu thành phần KT: giảm KT khu vức quốc doanh, tăng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

=> góp phần phát huy tối đa nguồn lực trong nước và nước ngoài, khia thác triệt để tiềm lực KT-VH.

* GV giải thích khái niệm cơ cấu lãnh thổ và mối quan hệ giữa cơ cấu lãnh thổ và cơ cấu ngành.

* GV giải thích, làm rõ cơ cấu thành phần kinh tế; phân tích mối quan hệ giữa ba bộ phận của cơ cấu nền kinh tế, lưu ý vai trò quan trọng của cơ cấu ngành.

II. Cơ cấu nền kinh tế

1. Khái niệm: là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

2. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế

- Cơ cấu ngành kinh tế.

- Cơ cấu thành phần kinh tế.

- Cơ cấu lãnh thổ

a. Cơ cấu ngành: Là tập hợp tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng.

b. Cơ cấu thành phần kinh tế: được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.

c. Cơ cấu lãnh thổ: Là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ, được hình thành do việc phân bố của các ngành theo không gian địa lí.

- Cơ cấu lãnh thổ gắn bó chặt chẽ với cơ cấu ngành kinh tế. Có các cơ cấu lãnh thổ khác nhau ứng với mỗi cấp phân công lao động lãnh thổ: Toàn cầu, khu vực, quốc gia, vùng.

4. Đánh giá

Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho đúng với vai trò của từng loại nguồn lực.

Giáo án Địa Lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế | Giáo án Địa Lí 10 mới theo định hướng phát triển năng lực

5. Hoạt động nối tiếp.

- Hướng dẫn làm bài tập số 2 trang 102 SGK.

- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Địa Lí lớp 10 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Địa Lí 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 10