Giáo án Địa Lí 10 Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Giáo án Địa Lí 10 Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

I. Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức

- Nắm được vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi.

- Hiểu được tình hình phân bố các vật nuôi quan trọng trên thế giới, giải thích được nguyên nhân phát triển của ngành chăn nuôi.

- Biết được vai trò và xu hướng phát triển của ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

2. Về kĩ năng

- Xác định được trên bản đồ thế giới những khu vực chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu.

- Phân tích lược đồ và sơ đồ về đặc điểm của ngành chăn nuôi và địa lí các ngành chăn nuôi.

3. Về thái độ

- Nhận thức được lý do ngành chăn nuôi ở Việt Nam và địa phương còn mất cân đối với trồng trọt.

- Ủng hộ chủ trương, chính sách phát triển chăn nuôi của Đảng và Nhà nước.

4. Năng lực hình thành

- Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác, năng lực quan sát.

- Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; sử dụng lược đồ.

II. Chuẩn bị của Giáo viên & Học sinh

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Bản đồ nông nghiệp thế giới.

- Tranh ảnh một số vật nuôi trên thế giới.

- Các phiếu học tập.

- Hình 29.3 SGK phóng to.

2. Chuẩn bị của học sinh

Thực hiện các dự án đã được phân công và chuẩn bị báo cáo.

III. Hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Các hoạt động học tập

Hoạt động 1: Đặt vấn đề

1. Mục tiêu:

- Huy động một số kiến thức thực tế.

- Tạo hứng thú học tập giúp học sinh nắm được nội dung bài học thông qua một số liên hệ thực tế ở Việt Nam.

- Nhằm tạo tình huống có vấn đề để kết nối bài mới.

2. Phương pháp / kỹ thuật: Phát vấn, hoạt động theo cá nhân/ cả lớp).

3. Tiến trình hoạt động

a) GV yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi: ngành chăn nuôi hiện nay có những thay đổi như thế nào về hình thức cũng như cơ sở thức ăn?

b) HS thực hiện và ghi ra giấy nháp, chuẩn bị để báo cáo trước lớp.

c) GV gọi 01 HS báo cáo, các HS khác trao đổi và bổ sung thêm.

d) GV sử dụng nội dung HS trả lời để tạo ra tình huống có vấn đề và dắt dẫn vào nội dung bài học

Mở bài: Ngành chăn nuôi đang phấn đấu để trở thành ngành sản xuất chính ở nhiều nước trên thế giới. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi, bức tranh phân bố và xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Hoạt động 2. Tìm hiểu vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi

1. Mục tiêu

- Nắm được vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi.

- Giải thích về sự khác biệt tỉ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của các nhóm nước.

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, tổng hợp kiến thức.

2. Phương thức

- Phương pháp nêu vấn đề; sử dụng tranh ảnh.

- Thảo luận nhóm.

3. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

a) GV giao nhiệm vụ cho HS

Đọc nội dung tư liệu SGK trang 113 và 114 trả lời các câu hỏi sau:

- Hãy nêu vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi trong việc phát triển kinh tế - xã hội, lấy ví dụ để chứng minh.

- Trình bày đặc điểm của ngành chăn nuôi.

Học sinh thực hiện theo nhóm, thời gian 10 phút. GV có thể giải thích và hướng dẫn thêm, nếu thấy cần thiết.

b) HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện cá nhân, sau đó trao đổi nhóm và chuẩn bị báo cáo GV, trao đổi với cả lớp về kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện GV quan sát và điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS.

c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả và thảo luận chung cả lớp. Gọi một nhóm đại diện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; các HS khác lắng nghe và bổ sung, thảo luận thêm.

d) GV chốt kiến thức; nhận xét đánh giá kết quả thực hiện của HS.

GV phát vấn gợi mở đối với HS:

- Thức ăn cho chăn nuôi được lấy từ nguồn nào, cơ sở thức ăn có vai trò như thế nào đối với sự phát triển ngành chăn nuôi.

- Mối quan hệ giữa cơ sở thức ăn và hình thức chăn nuôi.

- Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, giá trị sản lượng ngành chăn nuôi còn chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu nông nghiệp?

I. Vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi

1. Vai trò

- Cung cấp thực phẩm có dinh dưỡng cao cho con người.

- Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến.

- Cung cấp hàng xuất khẩu có giá trị.

- Cung cấp sức kéo, phân bón cho ngành trồng trọt, tận dụng phụ phẩm của ngành trồng trọt.

2. Đặc điểm

a. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi: quyết định sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi.

 + Đồng cỏ tự nhiên và diện tích mặt nước.

 + Hoa màu, cây lương thực.

 + Thức ăn chế biến tổng hợp.

b. Trong nền nông nghiệp hiện đại, ngành chăn nuôi có nhiều thay đổi về hình thức (Chăn thả, chăn nuôi nửa chuồng trại và chuồng trại, chăn nuôi công nghiệp) và phát triển theo hướng chuyên môn hoá

Hoạt động 3: Tìm hiểu các ngành chăn nuôi

1. Mục tiêu

- Hiểu được tình hình phân bố các vật nuôi quan trọng trên thế giới, giải thích được nguyên nhân phát triển của ngành chăn nuôi.

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, tổng hợp kiến thức, phân tích lược đồ về phân bố đàn gia súc trên thế giới.

2. Phương thức

- Phương pháp nêu vấn đề; phân tích lược đồ.

- Thảo luận nhóm.

3. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

a) GV giao nhiệm vụ cho HS

GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS căn cứ vào hinh 29.3 SGK trang 115 làm phiếu học tập số 1.

Mỗi nhóm thảo luận về một ngành chăn nuôi.

Học sinh thực hiện theo nhóm, thời gian 7 phút. GV có thể giải thích và hướng dẫn thêm, nếu thấy cần thiết.

b) HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện cá nhân, sau đó trao đổi nhóm và chuẩn bị báo cáo GV, trao đổi với cả lớp về kết quả thực hiện.

c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả và thảo luận chung cả lớp. Gọi đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; HS các nhóm khác lắng nghe và bổ sung, thảo luận thêm.

d) GV chốt kiến thức; nhận xét đánh giá kết quả thực hiện của HS các nhóm.

II. Các ngành chăn nuôi (phiếu học tập số 1)

- Chăn nuôi gia súc lớn: Trâu, bò

- Chăn nuôi gia súc nhỏ: Lợn, dê, cừu

- Chăn nuôi gia cầm: Gà, vịt ....

Hoạt động 4: Tìm hiểu ngành nuôi trồng thủy sản

1. Mục tiêu

- Biết được vai trò và xu hướng phát triển của ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.

- Rèn luyện kỹ năng tư duy, tổng hợp kiến thức.

2. Phương thức

- Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.

- Hình thức cá nhân và nhóm.

3. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung chính

Nội dung 1: Tìm hiểu vai trò

a) GV giao nhiệm vụ cho HS

Hãy nêu vai trò của ngành nuôi trồng thuỷ sản? Địa phương em đang nuôi trồng những thuỷ sản nào?

HS thực hiện cá nhân.

b) HS thực hiện và chuẩn bị báo cáo GV. Cùng thời gian, GV gọi 02 HS lên bảng ghi kết quả thực hiện trên bảng, các HS khác làm vào vở ghi bài.

c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả bằng cánh các HS nhận xét và bổ sung kết quả của 02 HS ghi trên bảng.

d) GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức, khắc sâu vai trò

Nội dung 2: Tình hình nuôi trồng thủy sản.

a) GV giao nhiệm vụ cho HS

Đọc nội dung tư liệu SGK trang 116 và 117 tóm tắt tình hình nuôi trồng thuỷ sản thế giới. Yêu cầu HS tìm ra đặc điểm chung của những nước có ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển (Đường bờ biển dài, diện tích mặt biển rộng, vốn đầu tư lớn...).

Liên hệ sự phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam.

GV yêu cầu HS làm ngay tại lớp. Với hình thức cặp đôi.

b) HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi và chuẩn bị báo cáo GV, trao đổi với cả lớp về kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên lớp. GV quan sát và điều chỉnh nhiệm vụ học tập cho phù hợp với đối tượng HS.

c) GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả và thảo luận chung cả lớp. Gọi một nhóm đại diện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; các HS khác lắng nghe và bổ sung, thảo luận thêm.

III. Ngành nuôi trồng thuỷ sản

1. Vai trò

- Cung cấp đạm động vật bổ dưỡng, dễ hấp thụ, có lợi cho sức khoẻ.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

- Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản

- Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng khoảng 35 triệu tấn chiếm 1/5 lựng thuỷ sản của thế giới và có xu hướng ngày càng tăng.

- Sản phẩm nuôi trồng phong phú: tôm, cá, cua, đồi mồi, trai ngọc, rong, tảo biển...

- Các nước phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản: Trung Quốc, Nhật, Pháp, Hoa Kì, Ca-na-đa, Hàn Quốc, Đông Nam á.

Hoạt động 5. Luyện tập

1. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại kiến thức đã học; rèn luyện kĩ năng địa lí.

2. Phương thức: Hoạt động cá nhân

3. Tổ chức hoạt động

a) GV giao nhiệm vụ cho HS:

Hãy điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

A. Chăn nuôi cung cấp.................................có dinh dưỡng cao.

B. Chăn nuôi cung cấp nguyên liệu cho các ngành.........................

C. Là mặt hàng.................................mang lại nguồn thu ngoại tệ

Trả lời câu hỏi sau bài

b) HS thực hiện nhiệm vụ tại lớp.

c) GV kiểm tra kết quả thực hiện của HS. Điều chỉnh kịp thời những vướng mắc của HS trong quá trình thực hiện.

Hoạt động 6. Vận dụng

1. Mục tiêu: giúp HS vận dụng hoặc liên hệ kiến thức đã học được vào một vấn đề cụ thể của thực tiễn về ngành chăn nuôi ở Việt Nam.

2. Nội dung: GV hướng dẫn HS tự đặt vấn đề để liên hệ hoặc vận dụng.

3. Đánh giá: GV khuyến khích, động viên các HS làm bài và nhận xét sản phẩm của HS.

Phiếu học tập số 1

Nhiệm vụ: Đọc SGK mục II, quan sát hình 29.3 kết hợp với kiến thức đã học hãy nêu phân của các ngành chăn nuôi.

Giáo án Địa Lí 10 Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi | Giáo án Địa Lí 10 mới theo định hướng phát triển năng lực

Xem thêm các bài soạn Giáo án Địa Lí lớp 10 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Địa Lí 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 10