Đề kiểm tra 45 phút GDCD 9

Đề kiểm tra 45 phút GDCD 9

Link tải Giáo án GDCD 9 Đề kiểm tra 45 phút

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Hs vận dụng kiến thức đã học vào quá trình làm bài.

2. Kĩ năng

Phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh.

3. Thái độ

làm bài nghiêm túc, tích cực.

II. Phương tiện dạy học

1. Giáo viên

SGK, SGV, Ra dề bài

2. Học sinh

ôn tập trước ở nhà.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

- Sĩ số: ………………..

2. Kiểm tra bài cũ

(Không)

I. Trắc nghiệm (2đ)

Câu 1 : Em có tán thành với quan điểm nào sau đây, bằng cách khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng (0,5đ)

a.Chỉ có người có chức, có quyền mới cần chí công vô tư.

b.Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của công dân.

c.Người chí công vô tư chỉ có thiệt cho mình.

d.Chí công vô tư phải thể hiện cả lời nói và việc làm.

Câu 2 : Em đồng ý với ý kiến nào sau đây .(0,5đ)

Những thái độ hành vi nào sau đây thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là ?

a. Quan hệ anh em với các nước trên thế giới.

b. Mối quan hệ phụ thuộc vào nước giàu mạnh.

c. Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.

d. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

Câu 3 : Đánh dấu x vào những việc làm thể hiện tính dân chủ - kỉ luật. (0,5đ)

a. Nhà trường cho HS học nội quy …

b. Ông Nam tự quyết định thu mỗi gia đình 10.000 đồng để ủng hộ người nghèo.

c. Lan đến trường họp chi đoàn.

d. Cầu thủ đá bóng xô xát trên sân không nghe theo quy định của trọng tài.

đ. Đến cổng trường Dũng xuống xe dắt vào chỗ gửi xe.

g. Buổi sinh hoạt lớp cô giáo chủ nhiệm cho các bạn phát biểu tự do.

Câu 4 : Em tán thành với ý kiến nào dưới đây ? (0,5 đ)

a. Mọi người đều có quyền được sống trong hoà bình.

b. Chỉ những nước lớn, mạnh mới được sống trong hoà bình.

c. Bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm chung của mọi người.

II.Tự Luận : (8 đ)

Câu 1. Hợp tác là gì ? Nêu các nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta ? Em hay kể một tình huống của em hợp tác với mọi người đạt kết qua cao. (3đ).

Câu 2. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là gì ? Em hãy kể một truyền thống tốt đẹp của gia đình em ? (2đ).

Câu 3 . Hãy tự nhận xét bản thân em đã có tính tự chủ chưa ? Nêu một tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em có thể giặp ở trường, ở nhà, ở nơi công cộng ? (3đ).

Đáp án - Biểu điểm

I. Phần trắc nghiệm khách quan.

Từ câu 1 đến câu 4: (2đ).

Câu Đáp án

1

b,d

2

a,c,d

3

a,c,đ,g

4

a,c

II. Phần tự luận (2đ)

Câu 1: (3đ)

- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

- Hợp tác dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi không hãm hại đến lợi ích của người khác.

* Nguyên tắc hợp tác của nhà nước ta:

- Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không cân thiệp vào nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực.

- Bình đẳng cùng có lợi.

- Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hào bình.

- Phản đối mọi âm mưu của kẻ thù, hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

* Học sinh liên hệ thực tế .

Câu 2: (2đ)

- Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần như là tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Tự luận Liên hệ bản thân .

Câu 3: (3đ)

-Học sinh tự nhận xét bản thân và nêu một tình huống của mình có tính tự chủ.

4. Củng cố

Về nhà làm lại bài kiểm tra vào vở

5. Hướng dẫn học ở nhà

- Soạn các câu hỏi bài tiếp theo.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 9 chuẩn khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Giáo án GDCD lớp 9 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục công dân 9 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.