Giáo án điện tử Công nghệ lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Công nghệ lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Công nghệ lớp 3 dễ dàng.

Giáo án điện tử Công nghệ lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Công nghệ lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Công nghệ lớp 3 Kết nối tri thức cả năm gồm 2 Phần và 10 Bài học:

Phần 1: Công nghệ và đời sống

Bài 1: Tự nhiên và công nghệ

Bài 2: Sử dụng đèn học

Bài 3: Sử dụng quạt điện

Bài 4: Sử dụng máy thu thanh

Bài 5: Sử dụng máy thu hình

Bài 6: An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình

Phần 2: Thủ công kĩ thuật

Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công

Bài 8: Làm đồ dùng học tập

Bài 9: Làm biển báo giao thông

Bài 10: Làm đồ chơi

Xem thêm giáo án điện tử lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên