Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 3 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức cả năm gồm 35 Tuần và 30 Bài học:

Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Những trải nghiệm thú vị

Tuần 1

Bài 1: Ngày gặp lại

Đọc: Ngày gặp lại trang 10, 11

Nói và nghe: Mùa hè của em trang 11

Viết trang 12

Bài 2: Về thăm quê

Đọc: Về thăm quê trang 13, 14

Viết trang 14

Luyện tập trang 14, 15, 16

Tuần 2

Bài 3: Cánh rừng trong nắng

Đọc: Cánh rừng trong nắng trang 17, 18

Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích loài hoa của mùa hạ trang 19

Viết trang 20

Bài 4: Lần đầu ra biển

Đọc: Lần đầu ra biển trang 21, 22

Đọc mở rộng trang 23

Luyện tập trang 24, 25

Tuần 3

Bài 5: Nhật kí tập bơi

Đọc: Nhật kí tập bơi trang 26, 27, 28

Nói và nghe: Một buổi tập luyện trang 28

Viết trang 29

Bài 6: Tập nấu ăn

Đọc: Tập nấu ăn trang 30, 31

Viết trang 32

Luyện tập trang 32, 33

Tuần 4

Bài 7: Mùa hè lấp lánh

Đọc: Mùa hè lấp lánh trang 34, 35

Nói và nghe: Kể chuyện Chó đốm con và mặt trời trang 36

Viết trang 37

Bài 8: Tạm biệt mùa hè

Đọc: Tạm biệt mùa hè trang 38, 39

Đọc mở rộng trang 40

Luyện tập trang 40, 41

Cổng trường rộng mở

Tuần 5

Bài 9: Đi học vui sao

Đọc: Đi học vui sao trang 43, 44

Nói và nghe: Tới lớp, tới trường trang 45

Viết trang 46

Bài 10: Con đường đến trường

Đọc: Con đường đến trường trang 46, 47

Viết trang 48

Luyện tập trang 48, 49

Tuần 6

Bài 11: Lời giải toán đặc biệt

Đọc: Lời giải toán đặc biệt trang 50, 51

Nói và nghe: Kể chuyện Đội viên tương lai trang 52

Viết trang 53

Bài 12: Bài tập làm văn

Đọc: Bài tập làm văn trang 54, 55

Đọc mở rộng trang 56

Luyện tập trang 57, 58

Tuần 7

Bài 13: Bàn tay cô giáo

Đọc: Bàn tay cô giáo trang 59, 60

Nói và nghe: Một giờ học thú vị trang 60

Viết trang 61

Bài 14: Cuộc họp của chữ viết

Đọc: Cuộc họp của chữ viết trang 62, 63

Viết trang 63

Luyện tập trang 64, 65

Tuần 8

Bài 15: Thư viện

Đọc: Thư viện trang 66, 67

Nói và nghe: Kể chuyện Mặt trời mọc ở đằng... tây! trang 68

Viết trang 69

Bài 16: Ngày em vào Đội

Đọc: Ngày em vào Đội trang 70, 71

Đọc mở rộng trang 71

Luyện tập trang 72, 73

Tuần 9

Ôn tập giữa học kì 1

Tiết 1, 2 Trang 74, 75

Tiết 3, 4 trang 76, 77

Tiết 5 trang 77

Tiết 6, 7 trang 78, 79, 80

Mái nhà yêu thương

Tuần 10

Bài 17: Ngưỡng cửa

Đọc: Ngưỡng cửa trang 82, 83

Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích nhà sàn trang 84

Viết trang 85

Bài 18: Món quà đặc biệt

Đọc: Món quà đặc biệt trang 86, 87

Viết trang 88

Luyện tập trang 88, 89

Tuần 11

Bài 19: Khi cả nhà bé tí

Đọc: Khi cả nhà bé tí trang 90, 91

Nói và nghe: Những người yêu thương trang 91

Viết trang 92

Bài 20: Trò chuyện cùng mẹ

Đọc: Trò chuyện cùng mẹ trang 95, 96

Đọc mở rộng trang 97

Luyện tập trang 97, 98

Tuần 12

Bài 21: Tia nắng bé nhỏ

Đọc: Tia nắng bé nhỏ trang 97, 98

Nói và nghe: Kể chuyện Tia nắng bé nhỏ trang 98, 99

Viết trang 99

Bài 22: Để cháu nắm tay ông

Đọc: Để cháu nắm tay ông trang 100, 101

Viết trang 101

Luyện tập trang 102, 103

Tuần 13

Bài 23: Tôi yêu em tôi

Đọc: Tôi yêu em tôi trang 104, 105

Nói và nghe: Tình cảm anh chị em trang 105, 106

Viết trang 106

Bài 24: Bạn nhỏ trong nhà

Đọc: Bạn nhỏ trong nhà trang 107, 108

Đọc mở rộng trang 108

Luyện tập trang 109, 110

Cộng đồng gắn bó

Tuần 14

Bài 25: Những bậc đá chạm mây

Đọc: Những bậc đá chạm mây trang 112, 113

Nói và nghe: Kể chuyện Những bậc đá chạm mây trang 114

Viết trang 114, 115

Bài 26: Đi tìm mặt trời

Đọc: Đi tìm mặt trời trang 116, 117

Viết trang 117

Luyện tập trang 118, 119

Tuần 15

Bài 27: Những chiếc áo ấm

Đọc: Những chiếc áo ấm trang 123, 124

Nói và nghe: Thêm sức thêm tài trang 125

Viết trang 125, 126

Bài 28: Con đường của bé

Đọc: Con đường của bé trang 124, 125

Đọc mở rộng trang 126

Luyện tập trang 126, 127, 128

Tuần 16

Bài 29: Ngôi nhà trong cỏ

Đọc: Ngôi nhà trong cỏ trang 129, 130

Nói và nghe: Kể chuyện Hàng xóm của tắc kè trang 131

Viết trang 132

Bài 30: Những ngọn hải đăng

Đọc: Những ngọn hải đăng trang 133, 134

Viết trang 134

Luyện tập trang 135, 136

Tuần 17

Bài 31: Người làm đồ chơi

Đọc: Người làm đồ chơi trang 137, 138

Nói và nghe: Kể chuyện Người làm đồ chơi trang 139

Viết trang 139

Bài 32: Cây bút thần

Đọc: Cây bút thần trang 140, 141

Đọc mở rộng trang 141

Luyện tập trang 142, 143

Tuần 18

Phần 1: Ôn tập

Tiết 1, 2 trang 144, 145

Tiết 3, 4 trang 145, 146, 147

Tiết 5 trang 147

Phần 2: Đánh giá cuối học kì 1

Tiết 6, 7 trang 148, 149, 150

Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Những sắc màu thiên nhiên

Tuần 19

Bài 1: Bầu trời

Đọc: Bầu trời trang 8, 9

Nói và nghe: Bầu trời trong mắt em trang 9

Viết trang 10

Bài 2: Mưa

Đọc: Mưa trang 11, 12

Viết trang 12

Luyện tập trang 12, 13, 14

Tuần 20

Bài 3: Cóc kiện Trời

Đọc: Cóc kiện Trời trang 15, 16, 17

Nói và nghe: Kể chuyện Cóc kiện Trời trang 17

Viết trang 18

Bài 4: Những cái tên đáng yêu

Đọc: Những cái tên đáng yêu trang 19, 20

Đọc mở rộng trang 21

Luyện tập trang 21, 22

Tuần 21

Bài 5: Ngày hội rừng xanh

Đọc: Ngày hội rừng xanh trang 23, 24

Nói và nghe: Rừng trang 25

Viết trang 26

Bài 6: Cây gạo

Đọc: Cây gạo trang 27, 28

Viết trang 28

Luyện tập trang 29, 30, 31

Tuần 22

Bài 7: Mặt trời xanh của tôi

Đọc: Mặt trời xanh của tôi trang 32, 33

Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích hoa mào gà trang 33, 34

Viết trang 34

Bài 8: Bầy voi rừng Trường Sơn

Đọc: Bầy voi rừng Trường Sơn trang 35, 36

Đọc mở rộng trang 37

Luyện tập trang 37, 38, 39

Bài học từ cuộc sống

Tuần 23

Bài 9: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 41, 42

Nói và nghe: Học từ bạn trang 43

Viết trang 44

Bài 10: Quả hồng của thỏ con

Đọc: Quả hồng của thỏ con trang 44, 45

Viết trang 46

Luyện tập trang 46, 47

24.jsp">Tuần 24

Bài 11: Chuyện bên của sổ

Đọc: Chuyện bên của sổ trang 48, 49

Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé đánh giày trang 49, 50

Viết trang 50

Bài 12: Tay trái và tay phải

Đọc: Tay trái và tay phải trang 51, 52

Đọc mở rộng trang 53

Luyện tập trang 53, 54

Tuần 25

Bài 13: Mèo đi câu cá

Đọc: Mèo đi câu cá trang 55, 56

Nói và nghe: Cùng vui làm việc trang 56

Viết trang 57

Bài 14: Học nghề

Đọc: Học nghề trang 58, 59

Viết trang 60

Luyện tập trang 60, 61

Tuần 26

Bài 15: Ngày như thế nào là đẹp?

Đọc: Ngày như thế nào là đẹp? trang 62, 63

Nói và nghe: Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp? trang 64

Viết trang 64, 65

Bài 16: A lô, tớ đây

Đọc: A lô, tớ đây trang 66, 67

Đọc mở rộng trang 68

Luyện tập trang 68, 69, 70

Tuần 27

Ôn tập giữa học kì 2

Tiết 1, 2 trang 71, 72

Tiết 3, 4 trang 73, 74

Tiết 5 trang 74, 75

Tiết 6, 7 trang 76, 77, 78

Đất nước ngàn năm

Tuần 28

Bài 17: Đất nước là gì?

Đọc: Đất nước là gì? trang 80, 81

Nói và nghe: Cảnh đẹp đất nước trang 81

Viết trang 82

Bài 18: Núi quê tôi

Đọc: Núi quê tôi trang 83, 84

Viết trang 84

Luyện tập trang 85, 86

Tuần 29

Bài 19: Sông Hương

Đọc: Sông Hương trang 87, 88

Nói và nghe: Kể chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh trang 89

Viết trang 90

Bài 20: Tiếng nước mình

Đọc: Tiếng nước mình trang 91, 92

Đọc mở rộng trang 92, 93

Luyện tập trang 93, 94

Tuần 30

Bài 21: Nhà rông

Đọc: Nhà rông trang 95, 96

Nói và nghe: Quê hương em trang 98, 99

Viết trang 99

Bài 22: Sự tích ông Đùng, bà Đùng

Đọc: Sự tích ông Đùng, bà Đùng trang 98, 99

Viết trang 99

Luyện tập trang 100, 101

Tuần 31

Bài 23: Hai Bà Trưng

Đọc: Hai Bà Trưng trang 102, 103

Nói và nghe: Kể chuyện Hai Bà Trưng trang 104

Viết trang 105

Bài 24: Cùng Bác qua suối

Đọc: Cùng Bác qua suối trang 106, 107

Đọc mở rộng trang 108

Luyện tập trang 108, 109

Trái Đất của chúng mình

Tuần 32

Bài 25: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích trang 111, 112

Nói và nghe: Kể chuyện Đất quý, đất yêu trang 113

Viết trang 113

Bài 26: Rô-bốt ở quanh ta

Đọc: Rô-bốt ở quanh ta trang 114, 115

Viết trang 115

Luyện tập trang 115, 116, 117

Tuần 33

Bài 27: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ

Đọc: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ trang 118, 119

Nói và nghe: Môi trường của chúng ta trang 120

Viết trang 120, 121

Bài 28: Những điều nhỏ tớ làm cho Trái Đất

Đọc: Những điều nhỏ tớ làm cho Trái Đất trang 122, 123

Đọc mở rộng trang 123

Luyện tập trang 124, 125

Tuần 34

Bài 29: Bác sĩ Y-éc-xanh

Đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 126, 127

Nói và nghe: Người nổi tiếng trang 128, 129

Viết trang 129

Bài 30: Một mái nhà chung

Đọc: Một mái nhà chung trang 130, 131

Viết trang 131

Luyện tập trang 131, 132, 133

Tuần 35

Phần 1: Ôn tập

Tiết 1, 2 trang 134, 135

Tiết 3, 4 trang 136, 137

Tiết 5 trang 138

Phần 2: Đánh giá cuối học kì 2

Đánh giá cuối học kì 2 trang 139, 140, 141, 142

Xem thêm giáo án điện tử lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên