Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hoạt động trải nghiệm lớp 3 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Kết nối tri thức cả năm gồm 9 Chủ đề và 35 Tuần:

Chủ đề: Tự giới thiệu về mình

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề: Nếp sống đẹp

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Chủ đề: Mái trường em yêu

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Chủ đề: Giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch dẹp

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Chủ đề: Gia đình yêu thương

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Chủ đề: Ăn uống an toàn, hợp vệ sinh

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Chủ đề: Hoạt động vì cộng đồng

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Chủ đề: Làm bạn với thiên nhiên

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Chủ đề: Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Xem thêm giáo án điện tử lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên