Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tự nhiên và xã hội lớp 3 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội lớp 3 Kết nối tri thức (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tự nhiên và xã hội lớp 3 Kết nối tri thức cả năm gồm 6 Chủ đề và 30 Bài học:

Chủ đề 1: Gia đình

Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà

Bài 4: Ôn tập chủ đề gia đình

Chủ đề 2: Trường học

Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng

Bài 6: Truyền thống trường em

Bài 7: Giữ an toàn và vệ sinh ở trường

Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp

Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp

Bài 11: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên

Bài 12: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

Chủ đề 4: Thực vật và động vật

Bài 13: Một số bộ phận của thực vật

Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật

Bài 15: Một số bộ phân của động vật và chức năng của chúng

Bài 16: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật

Bài 17: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe

Bài 18: Cơ quan tiêu hóa

Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa

Bài 20: Cơ quan tuần hoàn

Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn

Bài 22: Cơ quan thần kinh

Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh

Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

Bài 25: Ôn tập về chủ đề con người và sức khỏe

Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời

Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Bài 28: Bề mặt trái đất

Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Bài 30: Ôn tập chủ đề trái đất và bầu trời

Xem thêm giáo án điện tử lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên