Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất) | Giáo án HĐTN 9

Tài liệu Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Kết nối tri thức mới, chuẩn nhất theo mẫu giáo án chuẩn của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn HĐTN 9 theo chương trình sách mới.

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất)

Quảng cáo

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 1: Em với nhà trường

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Phòng chống bắt nạt học đường

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 3: Xây dựng truyền thống nhà trường và lập kế hoạch lao động công ích

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Nhận diện điểm tích cực và chưa tích cực trong hành vi giao tiếp, ứng xử của bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Khám phá khả năng thích nghi của bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Trách nhiệm với nhiệm vụ được giao

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Ứng phó với căng thẳng và áp lực cuộc sống

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Tạo động lực cho bản thân

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Xây dựng ngân sách cá nhân hợp lí

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 5: Em với gia đình

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương và giải quyết bất đồng trong gia đình

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Tổ chức, sắp xếp khoa học công việc gia đình

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 3: Biện pháp phát triển kinh tế gia đình

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Xây dựng và phát triển cộng đồng

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Khảo sát thực trạng giao tiếp của học sinh trên mạng xã hội

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 3: Truyền thông trong cộng đồng về những vấn đề học đường

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Việt Nam - Tổ quốc tôi

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Nghề em quan tâm

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Chủ đề 9: Hiểu bản thân - Chọn đúng nghề

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 1: Hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của trung ương và địa phương

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9 Bài 2: Rèn luyện, phát triển bản thân theo yêu cầu của định hướng nghề nghiệp

Xem thêm giáo án 9 Kết nối tri thức các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên