Thứ tự từ trong tiếng Anh (Phần 2)A. Trạng từ và động từ trong tiếng Anh

Một số trạng từ (ví dụ always, also, probably) đi với động từ ở giữa câu:

- Tom always goes to work by car.

(Tom luôn đi làm bằng ô tô.)

- We were feeling very tired and we were also hungry.

(Chúng tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi và chúng tôi còn đói nữa.)

- Your car has probably been stolen.

(Xe hơi của bạn có lẽ đã mất rồi.)

B. Khi trạng từ ở giữa câu

Ta hãy xét các quy tắc sau đây về vị trí của trạng từ ở giữa câu. (Đó chỉ là những nguyên tắc chung, bởi vậy vẫn có những ngoại lệ.)

1. Nếu chỉ có một động từ (goes/fell/cooked ...), trạng từ thường đặt trước:

trạng từ động từ

Helen always drives to work.

I almost fell as I was going down the stairs.

Ví dụ:

- I cleaned the house and also cooked the dinner. (không nói 'cooked also')

(Tôi đã lau nhà và cũng đã nấu bữa tối rồi.)

- Lucy hardly ever watches television and rarely reads newspapers.

(Lucy hầu như không bao giờ xem ti vi và rất ít khi đọc báo.)

Ghi chú: Bạn cần lưu ý rằng những trạng từ như always/often/also ... thường đứng trước have to:

- We always have to wait a long time for the bus. (không nói 'we have always to wait')

(Chúng tôi luôn phải chờ xe buýt rất lâu.)

2. Nhưng các trạng từ lại đứng sau am/is/are/was/were:

Ví dụ:

- We were feeling very tired and we were also hungry.

(Chúng tôi đã cảm thấy rất mỏi mệt và chúng tôi còn đói nữa.)

- Why are you always late? You've never on time.

(Tại sao bạn luôn trễ vậy? Bạn chưa bao giờ đúng giờ cả.)

- The traffic isn't usually as bad as it was this morning.

(Giao thông thường không đến nỗi tệ như lúc sáng nay.)

3. Nếu trong câu có hai hay nhiều động từ (can remember/doesn't smoke/has been stolen ...) thì trạng từ được đặt sau động từ đầu tiên (can/doesn't/has ...):

động từ 1 trạng từ động từ 2

I can never rememver his name.

Ann doesn't usually smoke.

Are you definitely going to the party tomorrow.

Your car has probably been stolen.

Ví dụ:

- My parents have always lived in London.

Cha mẹ tôi luôn luôn sống ở London.

- Jack can't cook. He can't even boil an egg.

(Jack không biết nấu ăn. Anh ấy thậm chí không biết luộc một quả trứng.)

- The house was only built a year ago and it's already falling down.

(Ngôi nhà đó chỉ mới xây cách đây một năm và đã sập rồi.)

Ghi chú: Bạn cần lưu ý rằng trạng từ probably thường đứng trước mệnh đề phủ định. Ta nói:

- I probably won't see you. hoặc I will probably not see you. (nhưng không nói 'not I won't probably...')

(Có lẽ tôi không gặp anh nữa.)

Quảng cáo

C. Vị trí all và both trong tiếng Anh

Chúng ta cũng để allboth ở những vị trí như vậy:

- We all felt ill after the meal. (không nói 'we felt all ill')

(Sau bữa ăn đó tất cả chúng tôi đều bệnh.)

- My parents are both teachers. (không nói 'my parents both are teachers')

(Cha mẹ tôi đều là giáo viên.)

- Sarah and Jane have both applied for the job.

(Cả Sarah và Jane đều đã nộp đơn xin việc làm.)

- We are all going out this evening.

(Tối nay tất cả chúng tôi sẽ đi dạo.)

D. Khi nói tắt

Đôi khi chúng ta sử dụng is/will/did/ ... thay vì phải nhắc lại một phần của câu. Chú ý vị trí của các trạng từ always/never ... trong những câu sau:

- He always says he won't be late but he always is. (= he is always late)

Anh ta luôn nói sẽ không trễ nữa nhưng anh ta lúc nào cũng trễ.

- I've never done it and I never will. (= I will never do it)

(Tôi chưa bao giờ làm điều đó và sẽ không bao giờ làm. (điều đó))

Chúng ta thường đặt các trạng từ always/never ... trước trạng từ ở trong câu.

Bài tập thứ tự từ

Để làm bài tập thứ tự từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự từ.

Các loạt bài khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên