Cách sử dụng enough và too trong tiếng AnhA. Vị trí của enough trong tiếng Anh

Enough đứng sau tính từ và trạng từ

Ví dụ:

- He didn't get the job because he wasn't experienced enough. (không nói 'enough experienced')

(Anh ta không được giao công việc đó vì anh ta không đủ kinh nghiệm.)

- You won't pass the examination if you don't work hard enough.

(Bạn sẽ không thi đậu nếu bạn không chăm chỉ đúng lúc.)

- She shouldn't get married yet. She's not old enough.

(Cô ấy chưa nên kết hôn vội. Cô ấy chưa đủ tuổi.)

So sánh enoughtoo...:

- You never stop working. You work too hard.

(Anh chưa bao giờ ngưng làm việc cả. Anh làm việc quá nhiều.)

Enough thường đứng trước danh từ

Ví dụ:

- He didn't get the job because he didn't have enough experience. (không nói 'experience enough')

(Anh ta không được giao công việc đó vì anh ta không đủ kinh nghiệm.)

- I'd like to go away on holiday but I haven't got enough money.

(Tôi rất muốn đi xa vào kỳ nghỉ nhưng tôi không có đủ tiền.)

- Some of us had to sit on the floor because there weren't enough chairs.

(Vài người trong chúng tôi đã phải ngồi xuống sàn nhà vì ở đó không đủ ghế.)

Ghi chú: Bạn cần lưu ý cách sử dụng enough ở đây:

- We didn't have enough time. (không nói: 'the time wasn't enough')

- There is enough money. (không nói: 'the money is enough')

Bạn cũng có thể dùng enough một mình (không có danh từ đi cùng):

- I'll lend you some money if you haven't got enough.

(Tôi sẽ cho anh mượn ít tiền nếu anh không đủ.)

So sánh enoughtoo much... /too many...

- We can't go away on holiday. It costs too much (money).

(Chúng ta không thể đi nghỉ mát được. Đi như vậy tốn kém lắm.)

- There are too many people and not enough chairs.

(Có quá nhiều người và không có đủ ghế.)

Quảng cáo

B. Cấu trúc enough/too... for somebody/something

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc: enough/too... for somebody/something để diễn đạt cái gì đó là đủ/quá ... cho ai/vật gì đó

- I haven't got enough money for a holiday.

(Tôi không có đủ tiền để đi nghỉ mát.)

- He wasn't experience enough for the job.

(Anh ta không đủ kinh nghiệm để làm công việc đó.)

- This shirt is too big for me. I need a smaller size.

(Chiếc sơ mi này quá to với tôi. Tôi cần cỡ nhỏ hơn.)

Ngoài ra, chúng ta còn có thể sử dụng cấu trúc: enough/too... to do something để diễn đạt nghĩa đủ/quá... để làm điều gì

- I haven't got enough money to go on holiday. (không nói 'for going')

(Tôi không có đủ tiền để đi nghỉ mát.)

- He wasn't experienced enough to do the job.

(Anh ta không đủ kinh nghiệm làm công việc đó.)

- She's not old enough to get married.

hoặc

She's too young to get married.

(Cô ấy chưa đủ tuổi để lập gia đình.)

- Let's get a taxi. It's too far to walk home from here.

(Gọi taxi đi. Khoảng cách quá xa để có thể đi bộ về nhà.)

- There weren't enough chairs for everyone to sit down.

(Không có đủ ghế cho tất cả mọi người ngồi.)

- They spoke too quickly for us to understand.

(Họ nói quá nhanh làm chúng tôi không thể hiểu được.)

Quảng cáo

C. Cấu trúc too ... to trong tiếng Anh

Ví dụ: với một tình huống như dưới đây, chúng ta có thể có các cách diễn đạt khác nhau.

- The food was very hot. We couldn't eat it.

(Thức ăn rất nóng. Chúng tôi đã không thể ăn được.)

- The food was so hot that we couldn't eat it.

(Thức ăn nóng tới mức chúng tôi không thể ăn được.)

nhưng

- The food was too hot to eat. (không có 'it')

(Thức ăn quá nóng để có thể ăn được.)

Một số ví dụ tương tự:

- The wallet was too big to put in my pocket. (không nói 'too big to put it')

(Chiếc ví quá to để có thể cho vào túi của tôi.)

- These boxes are too heavy to carry. (không nói 'too heavy to carry them')

(Những chiếc hộp này quá nặng để có thể mang theo.)

- The water wasn't clean enough to swim in.

(Nước không đủ sạch để bơi.)

Bài tập cách sử dụng Enough và Too

Để làm bài tập cách sử dụng Enough và Too, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng Enough và Too.

Các loạt bài khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.