Thứ tự từ trong tiếng Anh (Phần 1)A. Động từ + tân ngữ (túc từ) trong tiếng Anh

Động từ thường đi liền với tân ngữ (túc từ). Ta ít khi đặt từ khác giữa chúng:

 
      động từ + túc từ (tân ngữ)
    I  like   my job very much. (KHÔNG nói: I like very much my job)
Did you   see    your friends yesterday?
Liz often  plays   tennis.

Hãy xem các ví dụ dưới đây, để ý vị trí của động từ và túc từ:

 
- Do you clean the house every weekend? 
(Không nói 'Do you clean every weekend the housse?')
Bạn có dọn dẹp nhà cửa vào mỗi cuối tuần không?

- Everybody enjoyed the party very much. 
(không nói 'Everybody enjoyed very much the party')
Mọi người đều thích bữa tiệc đó.

- Our guide spoke English fluently. (không nói '...spoke fluently English')
Người hướng dẫn của chúng tôi đã nói tiếng Anh lưu loát.

- I not only lost all my money. I also lost my passport. 
(không nói 'I lot also my passport')
Tôi không chỉ đánh mất tiền. Tôi còn đánh mất cả hộ chiếu nữa.

- At the end of the street you'll see a supermarket on your left. 
(không nói ' ...see on your left a supermarket')
Ở cuối phố bạn sẽ thấy một siêu thị nằm phía bên trái.
Quảng cáo

B. Thứ tự: nơi chốn + thời gian

1. Động từ và từ chỉ nơi chốn (where) thường đi với nhau:

 
go home
live in a city
walk to work ...

Nếu động từ đi với tân ngữ (túc từ), từ chỉ nơi chốn sẽ đi sau cấu trúc động từ + tân ngữ (túc từ):

 
- Take somebody home
- Meet a friend in the street

2. Từ chỉ thời gian (when/how often/how long) thường đi sau từ chỉ nơi chốn:

 
         nơi chốn  +  thời gian
Ben walks    to work     every morning.
Sam has been   in Canada    since April.
We arrived    at the airport  early.

Hãy xem thêm những ví dụ dưới đây, lưu ý cách mà từ chỉ thời gian theo sau từ chỉ nơi chốn:

 
- I'm going to Paris on Monday. (không nói I'm going on Monday to Paris)
Tôi sẽ đi Paris vào thứ hai.

- They have lived in the same house for a long time.
Họ đã sống chung nhà với nhau một thời gian dài.

- Don't be late. Make sure you're here by 8 o'clock.
Đừng tới muộn nhé. Bạn hãy chắc chắn sẽ có mặt ở đây lúc 8 giờ.

- Sarah gave me a lift home after the party.
Sarah cho tôi đi nhờ xe về nhà sau bữa tiệc.

- You really shouldn't go to bed so late.
Bạn thật không nên đi ngủ khuya như vậy.

Tuy nhiên ta vẫn thường đặt từ chỉ thời gian lên đầu câu:

 
- On Monday I'm going to Paris.
Sáng thứ hai tôi sẽ đi Paris.

- Every morning Tom walks to work.
Mỗi buổi sáng Tom cuốc bộ đi làm.

Lưu ý: Một số từ (chẳng hạn always/never/often) thường đi với động từ ở giữa câu. Mời bạn tìm hiểu tiếp ở chương tiếp theo.

Bài tập thứ tự từ

Để làm bài tập thứ tự từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thứ tự từ.

Các loạt bài khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.