Sách lớp 2 Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bộ sách lớp 2 Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bộ sách giáo khoa lớp 2 mới Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm gồm 9 môn học, đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để trở thành 1 trong 3 bộ sách giáo khoa mới cho khối lớp 2. Nhằm mục đích giúp quí Phụ huynh, Giáo viên và học sinh xem trước và tìm hiểu nội dung của các môn học trong bộ sách giáo khoa lớp 2 mới Chân trời sáng tạo này, chúng tôi tổng hợp và giới thiệu bản PDF đến toàn bộ quí vị độc giả.

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 2, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

 Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/406

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Toán 2 tập 1 hoặc SHS Toán 2 tập 2

SHS Toán 2 tập 1

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Toán 2 tập 1- Chân trời sáng tạo

SHS Toán 2 tập 2: 

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Toán 2 tập 2- Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 2

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Toán 2- Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Toán 2 tập 1 hoặc SBT Toán 2 tập 2

SBT Toán 2 tập 1:

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Toán 2 tập 1- Chân trời sáng tạo

SBT Toán 2 tập 2:

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Toán 2 tập 2- Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: https://blogtailieu.com/?s=To%C3%A1n+2

- Tải SGK Toán 2 – Chân trời kết nối tập 1: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-2-tap-1-chan-troi-sang-tao/

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

- Tải SGK Toán 2 – Chân trời kết nối tập 2: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-2-tap-2-chan-troi-sang-tao/

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download

- Tải SGK Toán 2 – Chân trời kết nối tập 1:

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

- Tải SGK Toán 2 – Chân trời kết nối tập 2:

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1:

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGK Toán 2 tập 1- Chân trời sáng tạo

Tập 2: 

Sách Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGK Toán 2 tập 2- Chân trời sáng tạo


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Việt

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 2, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Tiếng Việt: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/407

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Tiếng Việt 2 tập 1 hoặc SHS Tiếng Việt 2 tập 2

Xem SHS Tiếng Việt 2 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Tiếng Việt 2 tập 1- Chân trời sáng tạo

Xem SHS Tiếng Việt 2– Chân trời sáng tạo Tập 2: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Tiếng Việt 2 hoặc SGV Tiếng Việt 2 tập 2

Xem SGV Tiếng Việt 2– Chân trời sáng tạo Tập 1:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Tiếng Việt 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem SGV Tiếng Việt 2 – Chân trời sáng tạo Tập 2:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Tiếng Việt 2 tập 1 hoặc hoặc SBT Tiếng Việt 2 tập 2

Xem SBT Tiếng Việt 2– Chân trời sáng tạo Tập 1:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Tiếng Việt 2 tập 1- Chân trời sáng tạo

Xem SBT Tiếng Việt 2– Chân trời sáng tạo Tập 2:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

d. Sách tập viết: Nhấn vào Tập Viết 2 tập 1 hoặc Tập Viết 2 tập 2

Xem Tập Viết Tiếng Việt 2 – Chân trời sáng tạo Tập 1:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tập Viết 2 tập 1- Chân trời sáng tạo

Xem Tập Viết Tiếng Việt 2– Chân trời sáng tạo Tập 2:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tập Viết 2 tập 2- Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Tiếng Việt 2 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: https://blogtailieu.com/?s=Ti%E1%BA%BFng+Vi%E1%BB%87t+2+

Tải SGK Tiếng Việt 2 tập 1 – Chân trời sáng tạo: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-tieng-viet-2-tap-1-chan-troi-sang-tao/

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tải SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Chân trời sáng tạo

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-tieng-viet-2-tap-2-chan-troi-sang-tao/

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh:  Download 

Tải SGK Tiếng Việt 2 tập 1 – Chân trời sáng tạo: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tải SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Chân trời sáng tạo:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

SGK Tiếng việt Tập 1:

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGK Tiếng việt Tập 1- Chân trời sáng tạo

SGK Tiếng việt Tập 2: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGK Tiếng việt Tập 2- Chân trời sáng tạo


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tự nhiên và xã hội

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục  https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 2, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Tự nhiên và xã hội: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/409

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Tự nhiên xã hội 2 

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Tự nhiên xã hội 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Tự nhiên và xã hội 2 

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Tự nhiên và xã hội 2 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Tự nhiên và xã hội 2 

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Tự nhiên và xã hội 2 - Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Tự nhiên và xã hội 2 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

tự nhiên xã hội 2 chân trời - Blog Tài Liệu (blogtailieu.com)

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh:Download

Tải pdf sách Tự nhiên và xã hội 2 – Chân trời sáng tạo: 

tự nhiên xã hội 2 chân trời - Blog Tài Liệu (blogtailieu.com)

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tự nhiên và xã hội 2 - Chân trời sáng tạo

Trọn bộ Giải bài tập sách giáo khoa, Vở bài tập lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.