PDF sách lớp 2 Kết nối tri thức (đầy đủ các môn học)

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF sách lớp 2 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, vở bài tập, sách giáo viên lớp 2 Kết nối tri thức. Mời các bạn đón xem:

PDF Sách lớp 2 Kết nối tri thức (đầy đủ các môn học)

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0 

Bước 2: Chọn mục Lớp 2, chọn Xem ngay Kết nối tri thức 

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/398

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Toán 2 – Tập 1 hoặc SHS Toán 2– Tập 2

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

SHS Toán 2 – Tập 1 Kết nối tri thức

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

SHS Toán 2 – Tập 2 Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 2

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

SGV Toán 2 Kết nối tri thức

II. Tải PDF sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

Tìm Kiếm - toán 2 kết nối (sachhoc.com) → click vào Download

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

- Tải pdf sách Toán 2 Tập 1, 2 Kết nối: 

- Tải pdf sách Toán 2 - Tập 1: Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức.pdf - Google Drive

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

- Tải pdf sách Toán 2 - Tập 2: Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức.pdf - Google Drive

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Toán 2, tập 1- Kết nối tri thức

Sách Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Toán 2, tập 2 - Kết nối tri thức


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Việt

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0 

Bước 2: Chọn mục Lớp 2, chọn Xem ngay Kết nối tri thức 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Tiếng Việt: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/399

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

a. Sách học sinh: Nhấn vào SHS Tiếng Việt 2 – Tập 1 hoặc SHS Tiếng Việt 2 – Tập 2

Xem pdf sách SHS Tiếng việt 2 tập 1: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

SHS Tiếng Việt 2, tập 1 – Kết nối tri thức

Xem pdf sách SHS Tiếng việt 2 tập 2: 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thứcSách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

SHS Tiếng Việt 2, tập 2 – Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Tiếng Việt 2 tập 1 hoặc SGV Tiếng Việt 2 tập 2

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

SGV Tiếng Việt 2 – Tập 1

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

SGV Tiếng Việt 2 – Tập 2

c. Vở bài tập: Nhấn vào VBT Tiếng Việt 2 tập 1 hoặc VBT Tiếng Việt 2 tập 2

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức

d. Tập viết: Nhấn vào Tập viết 2 tập 1 hoặc Tập viết 2 tập 2

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Tập viết 2 tập 1 - Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Tập viết 2 tập 2 - Kết nối tri thức

II. Tải PDF sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: Tìm Kiếm - tiếng việt 2 kết nối (sachhoc.com) → Click vào Download 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

- Tải SGK Tiếng Việt 2- Kết nối tri thức Tập 1: Tiếng việt 2 tập 1 Kết nối tri thức.pdf - Google Drive

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

- Tải SGK Tiếng Việt 2- Kết nối tri thức Tập 2: Tiếng việt 2 tập 2 Kết nối tri thức.pdf - Google Drive

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Tiếng việt tập 1- Kết nối tri thức 

Sách Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Tiếng việt tập 2 - Kết nối tri thức 


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Đạo đức

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

I. Cách xem trực tuyến Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0 

Bước 2: Chọn mục Lớp 2, chọn Xem ngay Kết nối tri thức 

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Đạo đức: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/400

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Đạo đức 2 

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

SHS Đạo đức 2 – Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Đạo đức 2

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

SGV Đạo đức 2 – Kết nối tri thức

c. Vở bài tập: Nhấn vào VBT Đạo đức 2

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

VBT Đạo đức 2 – Kết nối tri thức

II. Tải PDF sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://blogtailieu.com/?s=%C4%91%E1%BA%A1o+%C4%91%E1%BB%A9c++2+-+k%E1%BA%BFt+n%E1%BB%91i

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download

Tải pdf sách đạo đức 2 – Kết nối: https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-dao-duc-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Đạo đức lớp 2 Kết nối tri thức

Đạo đức 2 – Kết nối tri thức

Trọn bộ Giải bài tập sách giáo khoa, Vở bài tập lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên