Sách lớp 6 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Sách lớp 6 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF Sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch Sử, Địa Lí, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên lớp 6 Kết nối tri thức. Mời các bạn đón xem:

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0 

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống 

 Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/419

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Toán 6 – Tập 1 hoặc SHS Toán 6 – Tập 2

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

- Xem pdf SHS Toán 6 – Tập 1

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SHS Toán 6 – Tập 1 - Kết nối tri thức

- Xem pdf SHS Toán 6 – Tập 2

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SHS Toán 6 – Tập 2 - Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 6

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGV Toán 6 - Kết nối tri thức

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Toán 6 – Tập 1, SBT Toán 6 – Tập 2

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

- Xem pdf SBT Toán 6 – Tập 1

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SBT Toán 6 – Tập 1 Kết nối tri thức

- Xem pdf SBT Toán 6 – Tập 2

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SBT Toán 6 – Tập 2 Kết nối tri thức

II. Tải PDF sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://sachhoc.com/index.php?route=product/search&search=to%C3%A1n%206%20%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i 

→ Click vào Download

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây 

https://sachhoc.com/sach-giao-khoa-toan-6-tap-1-2-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song?search=to%C3%A1n%206%20%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i

- Tải pdf SGK Toán 6 Kết nối tri thức Tập 1:

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

- Tải SGK Toán 6 Kết nối tri thức Tập 2:

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGK Toán 6 Kết nối tri thức Tập 1

Sách Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGK Toán 6 Kết nối tri thức Tập 2


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Ngữ văn

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Cách xem trực tuyến Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Ngữ văn: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/420

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Ngữ văn 6 – Tập 1 hoặc SHS Ngữ văn 6 – Tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

- Xem pdf SHS Ngữ văn 6 – Tập 1

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SHS Ngữ văn 6 – Tập 1 Kết nối tri thức

- Xem pdf SHS Ngữ văn 6 – Tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SHS Ngữ văn 6 – Tập 2 Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Ngữ văn 6– Tập 1 hoặc SGV Ngữ văn 6 – Tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

- Xem pdf SGV Ngữ văn 6 – Tập 1

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGV Ngữ văn 6– Tập 1 Kết nối tri thức

- Xem pdf SGV Ngữ văn 6 – Tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGV Ngữ văn 6 – Tập 2 Kết nối tri thức

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Ngữ văn 6 - Tập 1, SBT Ngữ văn 6 – Tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

- Xem pdf SBT Ngữ văn 6 – Tập 1

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SBT Ngữ văn 6 – Tập 1 Kết nối tri thức

- Xem pdf SBT Ngữ văn 6 – Tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SBT Ngữ văn 6 – Tập 2 Kết nối tri thức

II. Tải PDF sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://sachhoc.com/index.php?route=product/search&search=ng%E1%BB%AF%20v%C4%83n%206%20%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i

→ Click vào Download

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây 

- Tải SGK Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức Tập 1:

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

- Tải SGK Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức Tập 2:

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGK Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức Tập 1

Sách Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGK Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức Tập 2


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Khoa học tự nhiên

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF Môn Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.

I. Cách xem trực tuyến Môn Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=0

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Khoa học tự nhiên: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/422

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Môn Khoa học tự nhiên 6

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SHS Môn Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Môn Khoa học tự nhiên 6

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SGV Môn Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Môn Khoa học tự nhiên 6

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

SBT Môn Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức

II. Tải PDF Môn Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://sachhoc.com/index.php?route=product/search&search=Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%206%20%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i 

→ Click vào Download

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây 

Tải pdf SGK Khoa học tự nhiên 6 – Kết nối tri thức:

https://sachhoc.com/sach-giao-khoa-khoa-hoc-tu-nhien-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song?search=Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%206%20%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống | Xem online, tải PDF

Khoa học Tự nhiên 6 – Kết nối tri thức

Trọn bộ Giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập lớp 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.