Sách lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Sách lớp 6 Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bộ sách giáo khoa lớp 6 mới Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 12 môn học, đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để trở thành 1 trong 3 bộ sách giáo khoa mới cho khối lớp 6. Nhằm mục đích giúp quí Phụ huynh, Giáo viên và học sinh xem trước và tìm hiểu nội dung của các môn học trong bộ sách giáo khoa lớp 6 mới Chân trời sáng tạo này, chúng tôi tổng hợp và giới thiệu bản PDF đến toàn bộ quí vị độc giả.

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=1 

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/430

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Toán 6 tập 1 hoặc SHS Toán 6 tập 2

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem SHS Toán 6 tập 1

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Toán 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem SHS Toán 6 tập 2: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 6 tập 1 hoặc SGV Toán 6 tập 2

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Toán 6 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Toán 6

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem SBT Toán 6 tập 1: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Toán 6, tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem SBT Toán 6 tập 2: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: https://blogtailieu.com/?s=To%C3%A1n+6+ch%C3%A2n+tr%E1%BB%9Di

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download  

- Tải SGK Toán 6 – Chân trời kết nối tập 1: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-6-tap-1-chan-troi-sang-tao/

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

- Tải SGK Toán 6 – Chân trời kết nối tập 2: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-6-tap-2-chan-troi-sang-tao/ 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Xem pdf sách Toán 6 tập 1- Chân trời sáng tạo: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Toán 6 tập 1- Chân trời sáng tạo

Xem pdf sách Toán 6 tập 2- Chân trời sáng tạo: 

Sách Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Ngữ văn

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=1 

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Ngữ văn: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/431

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Ngữ văn 6 tập 1 hoặc SHS Ngữ văn 6 tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem pdf SHS Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Ngữ văn 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem pdf SHS Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Ngữ văn 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Ngữ văn 6 Tập 1 hoặc SGV Ngữ văn tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem pdf SGV Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Ngữ văn 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem pdf SGV Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Ngữ văn 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Ngữ văn 6 tập 1 hoặc SBT Ngữ văn 6 tập 2

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem pdf SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 1

Xem SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2

II. Tải PDF sách Ngữ văn 6 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: 

https://blogtailieu.com/?s=Ng%E1%BB%AF+v%C4%83n+6+ch%C3%A2n+tr%E1%BB%9Di

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download 

Tải SGK Ngữ văn 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-ngu-van-6-tap-1-chan-troi-sang-tao/

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tải SGK Ngữ văn 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo:

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-ngu-van-6-tap-2-chan-troi-sang-tao/

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1:

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Ngữ văn 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tập 2:

Sách Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Ngữ văn 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Khoa học tự nhiên

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=1 

Bước 2: Chọn mục Lớp 6, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Khoa học tự nhiên:  

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/433 

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Tự nhiên xã hội 6

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo

a. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Tự nhiên xã hội 6

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo

a. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Tự nhiên xã hội 6


Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Tự nhiên xã hội 6

II. Tải PDF sách Khoa học tự nhiên 6 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: 

https://blogtailieu.com/?s=Khoa+h%E1%BB%8Dc+t%E1%BB%B1+nhi%C3%AAn+6+ch%C3%A2n+tr%E1%BB%9Di

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Download

Tải pdf sách Khoa học tự nhiên 6– Chân trời sáng tạo: 

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-khoa-hoc-tu-nhien-6-chan-troi-sang-tao/ 

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Khoa học tự nhiên 6 – Chân trời sáng tạo

Trọn bộ Giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.