PDF sách lớp 6 Cánh diều (đầy đủ các môn học)

PDF Sách lớp 6 Cánh diều (đầy đủ các môn học)

Bộ sách giáo khoa lớp 6 mới Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm gồm 12 môn học, đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để trở thành 1 trong 3 bộ sách giáo khoa mới cho khối lớp 6. Nhằm mục đích giúp quí Phụ huynh, Giáo viên và học sinh xem trước và tìm hiểu nội dung của các môn học trong bộ sách giáo khoa lớp 6 mới Cánh diều này, chúng tôi tổng hợp và giới thiệu bản PDF đến toàn bộ quí vị độc giả.

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 6 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 6 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10:  https://hoc10.vn/ , nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Trung học cơ sở Lớp học Lớp 6 

 Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Toán, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Xem pdf sách Toán 6 Cánh diều - Tập 1: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Toan-6---1/1/24/0 

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

SGK Toán 6 tập 1

Xem pdf sách Toán 6 Cánh diều - Tập 2: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Toan-6---2/1/35/0

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

SGK Toán 6 tập 2

b. Sách giáo viên 

https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Toan-6/3/77/0 

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Sách giáo viên Toán 6 – Cánh diều

c. Sách bài tập 

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Xem pdf sách bài tập Toán 6 – tập 1: https://hoc10.vn/doc-sach/SBT-Toan-6-tap-1/5/52/

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Sách bài tập Toán 6 – tập 1

Xem pdf sách bài tập Toán 6 – tập 2: https://hoc10.vn/doc-sach/SBT-Toan-6-tap-2/5/178/0

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Sách bài tập Toán 6 – tập 2

II. Tải PDF sách Toán 6 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: https://sachhoc.com/index.php?route=product/search&search=to%C3%A1n%206%20-%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u

→ click vào Download

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

- Tải pdf sách Toán 6 Tập 1 Cánh diều: 

https://sachhoc.com/toan-6-tap-mot-canh-dieu?search=to%C3%A1n%206%20-%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Tải pdf sách Toán 6 Cánh diều – Tập 2: 

https://sachhoc.com/toan-6-tap-hai-canh-dieu?search=to%C3%A1n%206%20-%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Toán 6 – Tập 1: 

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Toán 6 – Tập 1:

Toán 6 - Tập 2:

Sách Toán lớp 6 Cánh diều

Toán 6 – Tập 2


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Ngữ văn

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10:  https://hoc10.vn/ , nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Trung học cơ sở Lớp học Lớp 6

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Ngữ văn, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa 

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Xem SGK Ngữ văn 6 tập 1 - Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Ngu-van-6---1/1/22/0 

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

SGK Ngữ văn 6 Tập 1 Cánh diều

Xem SGK Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Ngu-van-6---2/1/23/0 

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

SGK Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều

b, Sách giáo viên

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Xem SGV Ngữ văn 6 Tập 1 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Ngu-van-6-tap-1/3/70/0

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

SGV Ngữ văn 6 Tập 1 Cánh diều

Xem SGV Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Ngu-van-6-tap-2/3/71/0

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

SGV Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều

c. Sách bài tập 

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Xem SBT Ngữ văn 6 Tập 1 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SBT-Ngu-Van-6-tap-1/5/50/0

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

SBT Ngữ văn 6 Tập 1 Cánh diều

Xem SBT Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều: https://hoc10.vn/doc-sach/SBT-Ngu-Van-6-tap-2/5/174/0

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

SBT Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều

II. Tải PDF sách Ngữ văn 6 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: 

https://sachhoc.com/index.php?route=product/search&search=Ng%E1%BB%AF%20v%C4%83n%206%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u

→ click vào Download

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

- Tải pdf sách Ngữ văn 6 Tập 1 Cánh diều: 

https://sachhoc.com/ngu-van-6-tap-mot-canh-dieu?search=Ng%E1%BB%AF%20v%C4%83n%206%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

- Tải pdf sách Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều: 

https://sachhoc.com/ngu-van-6-tap-hai-canh-dieu?search=Ng%E1%BB%AF%20v%C4%83n%206%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u 

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Ngữ văn 6 Tập 1: 

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Ngữ văn 6 tập 1

Ngữ văn 6 Tập 2:

Sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều

Ngữ văn 6 tập 2


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Anh

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều 

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang chủ Hoc10:  https://hoc10.vn/ , nhấn chọn Tủ sách 

Bước 2: Giao diện Tủ sách xuất hiện → tích chọn Cấp học Trung học cơ sở Lớp học Lớp 6

 Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Bước 3: Chọn Môn học Tiếng Anh, nhấn vào Xem ngay 

a. Sách giáo khoa: https://hoc10.vn/doc-sach/SGK-Tieng-Anh-6/1/30/0

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

SGK Tiếng Anh 6

b. Sách giáo viên: https://hoc10.vn/doc-sach/SGV-Tieng-Anh-6/3/79/0

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

SGV Tiếng Anh 6

c. Sách bài tập: https://hoc10.vn/doc-sach/SBT-Tieng-Anh-6/5/82/0

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

SBT Tiếng Anh 6 – Cánh diều

II. Tải PDF sách Tiếng Anh 6 – Cánh diều

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://sachhoc.com/index.php?route=product/search&search=ti%E1%BA%BFng%20anh%206%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u

→ click vào Download

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây 

Tải pdf sách Tiếng Anh 6 - Cánh diều: 

https://sachhoc.com/sach-bai-tap-tieng-anh-6-explore-english-canh-dieu?search=ti%E1%BA%BFng%20anh%206%20c%C3%A1nh%20di%E1%BB%81u 

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều

Tiếng Anh 6 – Cánh diều

Trọn bộ Giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập lớp 6 bộ sách Cánh diều:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên