Tiếng Việt 3 VNEN Bài 19C: Noi gương chú bộ đội

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 19C: Noi gương chú bộ đội

A. Hoạt động cơ bản

(Trang 9 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Các bạn học sinh đang làm gì?

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 19C: Noi gương chú bộ đội | Soạn Tiếng Việt lớp 3 VNEN hay nhất

Trả lời:

Quan sát bức tranh em thấy, các bạn học sinh đang trao đổi về một vấn đề gì đó.

(Trang 9, 10 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2-3-4. Đọc bài, giải nghĩa và luyện đọc

Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Thưa các bạn!

Tôi xin báo cáo kết quả thi đua của lớp ta trong tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” vừa qua:

A-NHẬN XÉT CÁC MẶT

1.Học tập

- Phần đông các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, ý thức kỷ luật tốt. Nhưng vẫn còn hai bạn nói chuyện riêng trong giờ học

- Cả lớp đạt 55 điểm giỏi, 90 điểm khá, không có điểm kém.

2.Lao động: Lớp tham gia nhổ cỏ ở hai bồn hoa trong sân trường.

3.Các công tác khác: Lớp có điệu múa tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoạt giải Nhì.

B-ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

- Tập thể: tổ 1, tổ 3.

- Cá nhân: Đặng Tuấn Cảnh, Nguyễn Phương Hà, Lê Đức Khôi, Vũ Minh Long, Bùi Thị Mai.

(Trang 10 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 5. Trả lời câu hỏi:

a. Hỏi: Bản báo cáo của ai? Bạn đó báo cáo với ai?

Trả lời: ....

b. Hỏi: Bài báo cáo gồm những nội dung nào?

Trả lời: ....

Trả lời:

a. Hỏi: Bản báo cáo của ai? Bạn đó báo cáo với ai?

Trả lời: Bản báo cáo của Chủ tịch hội đồng tự quản. Bạn báo cáo với tất cả các bạn trong lớp.

b. Hỏi: Bài báo cáo gồm những nội dung nào?

Trả lời: Bản báo cáo gồm có 2 phần nội dung:

+ Phần A: nêu nhận xét về các hoạt động của lớp như học tập, kỉ luật, lao động, công tác khác

+ Phần B: đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt.

(Trang 10 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 6. Thảo luận để trả lời câu hỏi đúng:

Lớp tổ chức báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" để làm gì?

a. Để biết được lớp đã thực hiện tháng thi đua như thế nào.

b. Để nhắc nhở những bạn chưa thực hiện tốt

c. Để tổng kết thành tích của lớp, nêu những khuyết điểm cần sửa chữa.

Trả lời:

Lớp tổ chức báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội" để làm gì?

Đáp án: c. Để tổng kết thành tích của lớp, nêu những khuyết điểm cần sửa chữa.

B. Hoạt động thực thành

(Trang 10 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 1. Điền vào chỗ trống:

PHIẾU BÀI TẬP A

l hay n?

Người con gái anh hùng Chị Võ Thị Sáu quê ở quận Đất Đỏ, ...ay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị làm ...iên ...ạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều ...ần, chị Sáu dũng cảm, mưu trí, ...uồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để ...ắm tình hình, giúp công an phát hiện và tiêu diệt nhiều tên gian ác.

PHIẾU BÀI TẬP B

iêt hay iêc?

B...'.... tin toàn quyền Pháp Méc-lanh sẽ tới dự t........ tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc), các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu d....... tên thực dân này. Công v....... được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách ch...... cặp da, bước vào phòng t........ với vẻ mặt bình thản. Trái bom hẹn giờ đựng trong cặp nổ tung đã d....... năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác.

(Theo Truyện đọc 3, 1994)

Trả lời:

PHIẾU BÀI TẬP A

l hay n?

Người con gái anh hùng Chị Võ Thị Sáu quê ở quận Đất Đỏ, ...ay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị làm ...iên ...ạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều lần, chị Sáu dũng cảm, mưu trí, luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để nắm tình hình, giúp công an phát hiện và tiêu diệt nhiều tên gian ác.

PHIẾU BÀI TẬP B

iêt hay iêc?

Biết tin toàn quyền Pháp Méc-lanh sẽ tới dự tiệc tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc), các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu diệt tên thực dân này. Công việc được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách chiếc cặp da, bước vào phòng tiệc với vẻ mặt bình thản. Trái bom hẹn giờ đựng trong cặp nổ tung đã diệt năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác.

(Theo Truyện đọc 3, 1994)

(Trang 11 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2. Viết vào vở các câu dưới đây và gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi "khi nào?"

Câu 1: Anh Đom Đóm lên đèn đi tuần khi trời đã tối

Câu 2: Tối mai, anh Đom Đóm lại đi tuần

Câu 3: Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.

Trả lời:

Câu 1: Anh Đom Đóm lên đèn đi tuần khi trời đã tối

Câu 2: Tối mai, anh Đom Đóm lại đi tuần

Câu 3: Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.

(Trang 11 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 3. Thay nhau hỏi và trả lời:

+ Tháng mấy bắt đầu năm học mới?

+ Giờ học của lớp bắt đầu từ lúc mấy giờ?

+ Tháng mấy bạn được nghỉ hè?

Trả lời:

- Tháng chín bắt đầu năm học mới.

- Giờ học của lớp bắt đầu từ lúc 7h30.

- Tháng sáu em được nghỉ hè.

(Trang 11 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 4. Nghe thầy cô kể chuyện Chàng trai làng Phù Ủng

(Trang 11 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 5. Thảo luận để trả lời câu hỏi

+ Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì?

+ Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

+ Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Trả lời:

- Chàng trai ngồi bên vệ đường để đan sọt. Thỉnh thoảng, chàng dừng tay, đăm chiêu suy nghĩ rồi cúi xuống tiếp tục công việc.

- Quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai vì chàng trai không tránh đường cho Hưng Đạo Vương đi qua.

- Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô vì biết chàng giỏi binh thư và có chí lớn.

C. Hoạt động ứng dụng

(Trang 11 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) Kể lại cho người thân nghe câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng

Trả lời:

Chuyện xảy ra ở thời nhà Trần.

Vào một buổi sáng, có một chàng trai làng Phù Ủng ngồi giữa nắng, bên vệ đường mải mê đan sọt. Lúc ấy, có đoàn quân của Trần Hưng Đạo đi qua làng. Đoàn quân đông đúc võng xe chật đường loa thét inh ỏi, vậy mà chàng trai vẫn mải miết đan sọt không hề hay biết gì cả. Quân dẹp đường cứ tưởng chàng là một kẻ ngang bướng, muốn cản đựờng, bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai. Máu chảy ra lênh láng, chàng trai vẫn cắm cúi đan sọt, không ngẩng mặt lên. Lúc ấy, kiệu của Trần Hưng Đạo vừa tới. Như sực tỉnh, chàng vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo hỏi:

- Đùi bị đâm chảy máu thế mà ngươi không biết sao?

- Tôi đang mải nghĩ về mấy câu trong “Binh thư” nên không hay, xin Đại vương xá cho.

Trần Hưng Đạo hỏi tiếp đến phép dùng binh, chàng trai trả lời thông suốt cả. Ông cảm mến chàng trai thôn dã này mà đưa về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão trở thành một vị tướng tài dưới trướng Trần Hưng Đạo và lập được nhiều công lao.

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên