Tiếng Việt 3 VNEN Bài 21B: Tài trí đất Việt

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 21B: Tài trí đất Việt

A. Hoạt động cơ bản

(Trang 24 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Cậu bé đang làm gì?

- Bức tranh tương ứng với nội dung đoạn nào trong câu chuyện ông tổ nghề thêu?

- Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện Ông tổ nghề thêu

Trả lời:

- Cậu bé đang ngồi học bài bên ngọn đèn dầu

- Bức tranh tương ứng với nội dung của đoạn 1 trong câu chuyện ông tổ nghề thêu.

- Tên từng đoạn câu chuyện Ông tổ nghề thêu:

    + Đoạn 1: Lòng ham học của cậu bé Trần Quốc Khái

    + Đoạn 2: Vua Trung Quốc thử tài sứ thần Việt Nam

    + Đoạn 3: Tài trí của Trần Quốc Thái

    + Đoạn 4: Vượt qua thử thách

    + Đoạn 5: Dạy nghề thêu cho dân

(Trang 24 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2. Nối cột A với B theo nội dung câu chuyện Ông tổ nghề thêu

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 21B: Tài trí đất Việt | Soạn Tiếng Việt lớp 3 VNEN hay nhất

Trả lời:

- Đoạn 1: Lòng ham học của cậu bé Trần Quốc Khái.

- Đoạn 2: Vua Trung Quốc thử tài sứ thần Việt Nam.

- Đoạn 3: Tài trí của Trần Quốc Khái.

- Đoạn 4: Vượt qua thử thách.

- Đoạn 5: Dạy nghề thêu cho dân.

(Trang 24, 25 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 3 - 4. Kể chuyện, thi kể chuyện

(Trang 25 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 5. Luyện tập phân biệt phép nhân hoá

a. Đọc bài thơ: Ông trời bật lửa (trang 25 sgk)

b. Thảo luận để tìm từ điền vào các ô thích hợp trong bảng nhóm:

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 21B: Tài trí đất Việt | Soạn Tiếng Việt lớp 3 VNEN hay nhất

Trả lời:

Tên các sự vật được nhân hoá Từ mọi người dùng để gọi sự vật Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của người dùng để chỉ hoạt động, đặc điểm của vật.
Trời ông xem
Mây Chị Kéo đến
Trăng sao Trốn
Đất Nóng lòng, chờ đợi, hả hê, uống nước
Mưa Đi xuống
Sấm ông Vỗ tay, cười

(Trang 26 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2. Nghe - viết đoạn 1 trong bài Ông tổ nghề thêu (từ đầu đến triều đình nhà Lê)

Trả lời:

Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.

(Trang 26 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 3. Thi: Tìm nhanh âm đầu hoặc dấu thanh

a. Điền vào chỗ trống ch hoặc tr

Trần Quốc Khái thông minh, ...ăm chỉ học tập nên đã ...ở thành tiến sĩ, làm quan to ...ong ...iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, ...ước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử ...í rất giỏi làm ...o mọi người phải kính ...ọng. Ông còn nhanh ...í học được nghề thêu của người trung Quốc để ...uyền lại ...o nhân dân.

b. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm.

Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nho ông đa nôi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đô tiến si. Ông đọc nhiều, hỉêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sư, địa lí, văn học..., sáng tác ca thơ lân văn xuôi. Ồng được coi là một nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

Trả lời:

a. Điền vào chỗ trống ch hoặc tr

Trần Quốc Khái thông minh, chăm chỉ học tập nên đã trở thành tiến sĩ, làm quan to trong triều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, trước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử trí rất giỏi làm cho mọi người phải kính trọng. Ông còn nhanh trí học được nghề thêu của người trung Quốc để truyền lại cho nhân dân.

b. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm.

Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học..., sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi. Ồng được coi là một nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên