Soạn bài Giờ Trái Đất - Ngắn nhất Cánh diều

Soạn bài Giờ Trái Đất ngắn nhất mà vẫn đủ ý được biên soạn bám sát sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều giúp học sinh soạn văn 6 dễ dàng hơn.

Soạn bài Giờ Trái Đất - Cánh diều

Bố cục

Xem thêm Bố cục Giờ Trái Đất

Nội dung chính

Xem thêm Nội dung chính Giờ Trái Đất

1. Chuẩn bị

Quảng cáo

- Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và " tuyên ngôn Độc lập" để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

- Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác.

+ Trường Tiểu học Trưng Vương hưởng ứng Giờ trái đất năm 2021: http://thtrungvuong.hoankiem.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-tieu-hoc-trung-vuong-huong-ung-gio-trai-dat-nam-2021.html

+ Khởi động chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021- TP Hồ Chí Minh : https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/khoi-dong-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2021-1491875435

- Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất

2. Đọc hiểu

a. Trong khi đọc.

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 97: Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sa po của bài viết

Quảng cáo

Trả lời

- Thời gian đăng tải và sự kiện được nêu ở sa pô bài viết trùng khớp với nhau là ngày 29/3/ 2014 là ngày mà Việt Nam sẽ thực hiện chiến dịch Giờ Trái Đất từ 20h30-21h30.

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 98: Chỉ ra thông tin chính của phần (1)

Trả lời:

- Nội dung chính trong phần (1) là Australia tìm cách để tuyên truyền về biến đổi khi hậu với đông đảo người dân để mọi người có ý thức trách nhiệm về tương lai của Trái Đất nơi chúng ta đang sống.

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 98: Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2

Trả lời

Quảng cáo

Các mốc thời gian

Thông tin cụ thể

Năm 2005

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn"

Năm 2006

Nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm

Ngày 31-3-2007

Lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

Ngày 29-3-2008

Mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

Năm 2009

Hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 98: Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Quảng cáo

Trả lời

- Một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản là

+ “Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế Ô- xtrây-li-a và công ti Lê-ô Bơc –net Xít-ni bắt đầu xây dựng ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn, dự án có tên “Tiếng tắt lớn”.

+ Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn mà đây là chiến dịch trong đó có tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.”

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 98: Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết

Trả lời

- Các sô liệu được đưa vào bài viết mà nên ghi nhớ là các mốc thời gian tương ứng với các sự kiện quan trọng.

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 98: Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết

Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất

Trả lời

- Hình ảnh là biểu trưng chính thức của giờ Trái Đất

Logo của chương trình được xây dựng từ nền bản đồ địa cầu, cắt bởi số 60 là con số phút kêu gọi tắt điện,  logo của Giờ Trái Đất được thêm dấu "+" sau số 60 (60+) với ý nghĩa Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại ở 60 phút mà còn hơn thế nữa.

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 99: Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Trả lời

- Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào nhằm khẳng định ý nghĩa của chiến dịch giờ Trái Đất, đây là chiến dịch mang ý nghĩa lâu dài, bền vững chứ không phải là hoạt động phong trào đơn thuần.

Câu hỏi SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 99: Chỉ ra thông tin chính của phần 3

Trả lời

- Thông tin chính ở phần 3 là thể hiện sự phát triển sự lan tỏa phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi quốc gia trên thế giới hành động nhằm cổ vũ cho hành động bảo vệ năng lượng, tránh biến đổi khí hậu của toàn thế giới trong đó có Việt Nam

b.Sau khi đọc

Câu 1 SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 99: Văn bản “Giờ Trái Đất” thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

Trả lời

- Văn bản thuật lại quá trình từ hình thành cho đến phát triển của chiến dịch “Giờ trái đất” trên thế giới mà khởi đầu là Australia.

- Bố cục của văn bản được triển khai như sau: 

+ Đoạn 1:  ( Từ đầu đến nơi chúng ta đang sinh sống): Ý tưởng cho chiến dịch Giờ trái đất xuất hiện 

+ Đoạn 2: ( Tiếp tục....đến 20h30): Quá trình hình thành và phát triển chiến dịch Giờ trái đất

+ Đoạn 3:  ( Còn lại): Sự phát triển sự phát triển, tham gia hưởng ứng của tất cả mọi người trên thế giới

Câu 2 SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 99: Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

Trả lời

Các mốc thời gian

Thông tin cụ thể

Năm 2005

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án " Tiếng tắt lớn"

Năm 2006

Nhà quảng cáo Lê-ô Boc- net đặt tên chiến dịch" giờ trái đất" vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm

Ngày 31-3-2007

Lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtraylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia

Ngày 29-3-2008

Mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người

Năm 2009

Hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ

Cuối năm 2009

Giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước trong đó Việt nam cũng chính thức bắt đầu tham gia chiến dịch này

Câu 3 SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 99: Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

Trả lời

- Văn bản ngoài sử dụng văn bản đơn thuần còn kết hợp thêm nhiều hình ảnh, số liệu cụ thể chi tiết sinh động khiến cho việc tiếp cận của người đọc nhanh chóng và dễ hiểu hơn. 

Câu 4 SGK Ngữ Văn Tập 1 trang 99: Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó

Trả lời

- Văn bản đã đem đến cho em rất nhiều những thông tin về “Giờ trái đất”, khiến cho một người công dân như em phải có trách nhiệm, bảo vệ Trái Đất mà chúng ta đang sống.

- Để hướng ứng chiến dịch này em sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện nếu không cần thiết, lan tỏa điều này đến các bạn ở lớp và những người thân của mình.

Tham khảo các bài Soạn văn lớp 6 ngắn nhất sách Cánh diều hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển chọn soạn văn lớp 6 ngắn nhất - Cánh diều được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Tập 1 và Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Cánh diều khác