Tiếng Anh lớp 2 Culture 1 | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Culture 1

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Culture 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Culture 1.

Quảng cáo

1. (trang 52). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Culture 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Dog

1

Cat

2

Hamster

3

Fish

4

Hamster

3

Fish

4

Cat

2

Dog

1

- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Dog

Cat

Hamster

Fish

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Dog

/dɒg/ 

Con chó

2

Cat

/kæt/ 

Con mèo

3

Hamster

/ˈhæmstə/ 

Con huột Hamster

4

Fish

/fɪʃ/

Con cá


2. (trang 52). Read, look, and say. (Đọc tranh, nhìn tranh, và nói.)

Hướng dẫn: Con đọc các miêu tả 1-4, sau đó nhìn tranh xem các câu miêu tả đó chỉ con vật nào, hãy nói to tên con vật đó. Câu số 1 đã được làm để lấy ví dụ.

Tiếng Anh lớp 2 Culture 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Hướng dẫn dịch nghĩa: 

1. Thú cưng của tớ màu nâu, và có đôi mắt đen. Quả là một chú chuột hamster đẹp! 

2. Thú cưng của tớ màu xanh. Quả thật là một con …… đẹp/tốt!

3. Thú cưng của tớ có một cái mũi đen, và đôi tai nâu. Quả thật là một chú …… đẹp/tốt!

4. Thú cưng của tớ màu cam, và có đôi mắt màu xanh lá. Quả thật là một chú …… đẹp/tốt!

Nhìn tranh, chúng ta có đáp án như sau: 

Tiếng Anh lớp 2 Culture 1 | Chân trời sáng tạo

1. Thú cưng của tớ màu nâu, và có đôi mắt đen. Quả là một chú chuột hamster đẹp! 

2. Thú cưng của tớ màu xanh. Quả thật là một con  đẹp/tốt!

3. Thú cưng của tớ có một cái mũi đen, và đôi tai nâu. Quả thật là một chú chó đẹp!

4. Thú cưng của tớ màu cam, và nó có đôi mắt màu xanh lá. Quả thật là một chú mèo đẹp!

3. (trang 52). Point and say. (Chỉ và nói.)

Hướng dẫn: Con chỉ vào từng bức tranh, miêu tả bức tranh bằng cấu trúc: 

It’s a + tên con vật

Tiếng Anh lớp 2 Culture 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

1. It’s a cat.

2. It’s a hamster.

3. It’s a fish.

4. It’s a dog. 

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là một chú mèo.

2. Nó là một chú chuột hamster.

3. Nó là một con cá.

4. Nó là một chú chó. 

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên