Tiếng Anh lớp 2 Unit 4: I go to school by bus | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 4: I go to school by bus

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 4: I go to school by bus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 4.

Quảng cáoTiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 1 trang 30 hay nhất

1. (trang 30). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo


 
Đáp án: 

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Bus

1

Bike

2

Boat

3

Car

4

Truck

5

Motorbike

6

Bike

2

Car

4

Truck

5

Motorbike

6

Bus

1

Boat

3


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Bus

Bike

Boat

Car

Truck

Motorbike

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Bus

/bʌs/

Xe buýt

2

Bike

/baɪk/

Xe đạp

3

Boat

/bəʊt/

Thuyền

4

Car

/kɑː/

Xe ô tô

5

Truck

/trʌk/

Xe tải

6

Motorbike

/ˈməʊtəˌbaɪk/

Xe máy

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 2 trang 31 hay nhất

1. (trang 31). Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Bức tranh số

Nội dung bài nghe

1

I go to school by motorbike.

2

I walk to school 


Hướng dẫn dịch:

1. Tớ đi đến trường bằng xe máy.

2. Tớ đi bộ đến trường.

2. (trang 31). Listen and sing. (Nghe và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

School, 

School,

I go to school.

I go to school in the morning.


On Monday and Tuesday, I walk to school.

On Wednesday, I go by bike.

On Thurday and Friday, I go with my friends. 

We go by bus.


School, 

School,

I go to school.

I go to school in the morning.

Hướng dẫn dịch: 

Trường học,

Trường học,

Tớ đi học.

Tớ đi đến trường vào buổi sáng.


Vào thứ Hai và thứ Ba, tớ đi bộ đến trường.

Vào thứ Tư, tớ đi đến trường bằng xe đạp.

Vào thứ Bảy và thứ Sáu, tớ đi cùng các bạn mình.

Chúng tớ đi đến trường bằng xe buýt.


Trường học,

Trường học,

Tớ đi học.

Tớ đi đến trường vào buổi sáng.

3. (trang 31). Write. Point and say. (Viết. Chỉ và nói.)

Hướng dẫn: Con hãy ghi tên phương tiện đã được học ở tiết 1 vào chỗ trống dưới đây. Sau đó, chỉ vào tranh ở bài số 1, tiết 1, bài số 4 và nói.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

1. I go by bus.

2. I go by bike.

3. I go by boat.

4. I go by car.

5. I go by truck.

6. I go by motorbike.

Hướng dẫn dịch: 

1. Tớ đi bằng xe buýt.

2. Tớ đi bằng xe đạp.

3. Tớ đi bằng thuyền.

4. Tớ đi bằng ô tô,

5. Tớ đi bằng xe tải.

6. Tớ đi bằng xe máy. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 3 trang 32 hay nhất

1. (trang 32). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Số

Nội dung bài nghe:

Phiên âm

1

Letter W

W

W – Woman

W – Wall

/ˈlɛtə ˈdʌblju(ː) 

w – ˈwʊmən 

w – wɔːl/

2

Letter X

X

X – Box

X – Fox

/ˈlɛtər ɛks 

ks 

ks – bɒks 

ks – fɒks/

Hướng dẫn dịch: 

Số


1

Chữ W

/w/ - phát âm /w/

/w/ - woman (phụ nữ)

/w/ - wall (bức tường)

2

Chữ X

/ks/ - phát âm /ks/

/ks/ - box (cái hộp)

/ks/ - fox (con cáo)


2. (trang 32). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

What’s this?

What’s this?

W, w, w.

It’s a wall.

A wall.

A woman finds a wall.


What’s this?

What’s this?

X, x, x.

It’s a box.

A box.

A fox is in a box

x2

Hướng dẫn dịch: 

Cái này là gì?

Cái này là gì?

W, w, w

Đó là một bức tường.

Bức tường.

Một người phụ nữ tìm thấy một bức tường.


Cái này là gì?

Cái này là gì?

X, x, x.

Đó là một cái hộp.

Một cái hộp.

Một con cáo ở trong một cái hộp.

..........................

..........................

..........................

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác