Tiếng Anh lớp 2 Culture 2 | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Culture 2

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Culture 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Culture 2.

Quảng cáo

1. (trang 53). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Culture 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Card

1

Banh chung

2

Lucky money

3

Flowers

4

Lucky money

3

Card

1

Flowers

4

Banh chung

2

- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Card

Banh chung

Lucky money

Flowers

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Card

/dɒg/ 

Tấm thiệp

2

Banh chung

/kæt/ 

Bánh chưng

3

Lucky money

/ˈhæmstə/ 

Tiền lì xì,

Tiền mừng tuổi

4

Flowers

/fɪʃ/

Bông hoa 


2. (trang 53). Listen and read. (Nghe và đọc.)

Tiếng Anh lớp 2 Culture 2 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

Tet Party!

When: Saturday, six in the evening

Where: Hoa’s house

From: Hoa

Come to our party! It’s Tet, the New Year in Viet Nam. We eat banh chung and fruit. 

We get cards, flowers, and lucky money!

Be there! 

Hướng dẫn dịch: 

Lễ Tết!

Thời gian: Thứ bảy, 6 giờ tối

Địa điểm: Nhà của Hoa

Từ: Hoa

Hãy đến với bữa tiệc của chúng tớ! Bữa tiệc ăn mừng Tết, Năm mới ở Việt Nam. Chúng tớ ăn bánh chưng và trái cây.

Chúng tớ nhận được thiệp, hoa và tiền lì xì!

Hãy đến nhé!

3. (trang 53). Point and say. (Chỉ và nói.)

Hướng dẫn: Con chỉ vào từng bức tranh, miêu tả bức tranh bằng cấu trúc: 

It’s (a) + tên đồ vật

They’re + tên đồ vật (số nhiều)

Tiếng Anh lớp 2 Culture 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

1. It’s lucky money.

2. They’re flowers.

3. It’s a banh chung.

4. It’s a card.

Hướng dẫn dịch:

1. Cái đó là tiền lì xì.

2. Chúng là những bông hoa.

3. Cái đó là bánh chưng.

4. Cái đó là một tấm thiệp.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác