Tiếng Anh lớp 2 Unit 3: Are these his pants | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 3: Are these his pants

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 3: Are these his pants sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 3.

Quảng cáoTiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 1 trang 22 hay nhất

1. (trang 22). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Dress

1

Socks

2

T-shirt

3

Pants

4

Shorts

5

Shoes

6

T-shirt

3

Pants

4

Shorts

5

Socks

2

Shoes

6

Dress

1


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Dress – Socks –T-shirt– Pants – Shorts – Shoes

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Dress

/drɛs/ 

Váy

2

Socks

/sɒks/ 

Đôi tất

3

T-shirt

/ˈtiːʃɜːt/ 

Áo phông

4

Pants

/pænts/

Quần dài

5

Shorts

/ʃɔːts/

Quần sóoc

6

Shoes

/ʃuːz/

Đôi giày

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 2 trang 23 hay nhất

1. (trang 23). Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Bức tranh số

Nội dung bài nghe

1

Are these her socks?

Yes, they are

2

Are these his pants?

No, they aren’t 


Hướng dẫn dịch:

1. Đây có phải là đôi tất của cô ấy không?

Ừ, đúng rồi

2. Đây có phải quần dài của cậu ấy không?

Không, không phải đâu.

2. (trang 23). Listen and sing. (Nghe và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

Pants, pants. Are these his pants?

Yes, they are. They’re his pants.


Shoes, shoes. Are these her shoes?

No, they aren’t. Her shoes are blue.

Hướng dẫn dịch: 

Quần dài, quần dài. Đây có phải là quần dài của cậu ấy không? 

Ừ, đúng vậy. Nó là quần của cậu ấy. 


Giày, giày. Đây có phải là đôi giày của cô ấy không? 

Không, không phải vậy. Đôi giày của cô ấy màu xanh nước biển cơ. 

3. (trang 23). Ask and answer. (Hỏi và trả lời)

Hướng dẫn: Con dùng các câu được học ở bài số 1 để hỏi và trả lời. 

Ví dụ: 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch: 

Đây có phải là quần dài của cậu ấy không?

Không, không phải vậy.


Đáp án:

Are these her socks? 

Yes, they are. 

Hướng dẫn dịch: 

Đây có phải là đôi tất của cô ấy không?

Ừ, đúng rồi. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 trang 24 hay nhất

1. (trang 24). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Số

Nội dung bài nghe:

Phiên âm

1

Letter T

T

T – Towel

T – Turtle

/ˈlɛtə tiː 

t

t – ˈtaʊəl 

t – ˈtɜːtl/

2

Letter U

U

U – Umbrella

U – Up

/ˈlɛtə juː 

ʌ

ʌ – ʌmˈbrɛlə 

ʌ – ʌp/Hướng dẫn dịch: 

Chữ T

/t/ - phát âm /tờ/

/t/ - towel (cái khăn)

/t/ - turtle (con rùa)

Chữ U

/ʌ/ - phát âm /ă/

/ʌ/ - umbrella (cái ô)

/ʌ/ -  up (hướng lên trên)

2. (trang 24). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

Look at the turtle!

It has a towel.

T, t, t. 

T, t, t.

Look at the umbrella!

It goes up.

U, u, u.

U, u, u.

x2

Hướng dẫn dịch: 

Hãy nhìn chú rùa kia đi!

Chú ấy có một cái khăn.

T, t, t (phát âm tờ)

T, t, t (phát âm tờ)


Hãy nhìn cái ô kia đi!

Cái ô hướng lên trên.

U, u, u (phát âm ʌ - ă)

U, u, u (phát âm ʌ - ă)

..........................

..........................

..........................

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác