Tiếng Anh lớp 2 Unit 5: Where's the ball | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit 5: Where's the ball

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5: Where's the ball sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5.

Quảng cáoTiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 trang 36 hay nhất

1. (trang 36). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Seesaw

1

Slide

2

Goal

3

Tree

4

Pool

5

Frisbee

6

Goal

3

Frisbee

6

Seesaw

1

Tree

4

Pool

5

Slide

2


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe: Seesaw – Slide – Goal – Tree – Pool – Frisbee.

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Seesaw

/ˈsiːsɔː/ 

Bập bênh

2

Slide

/slaɪd/ 

Cầu trượt

3

Goal

/gəʊl/ 

Khung thành

4

Tree

/triː/ 

Cây

5

Pool

/puːl/ 

Bể bơi

6

Frisbee

/ˈfrɪzbiː/

Đĩa nhựa (chơi ném qua ném lại với nhau)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 trang 37 hay nhất

1. (trang 37). Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Bức tranh số

Nội dung bài nghe

1

Where’s the ball?

It’s in the goal.

2

Where’s the ball?

It’s on the slide.

3

Where’s the ball? 

It’s under the seesaw.

Hướng dẫn dịch:

1

Quả bóng ở đâu thế?

Nó ở trong khung thành.

2

Quả bóng ở đâu thế?

Nó ở trên cầu trượt.

3

Quả bóng ở đâu thế?

Nó ở dưới bập bênh.


2. (trang 37). Listen and sing. (Nghe và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

In the park

In the park

We like to play in the park.

Where’s the Frisbee?

Under the tree.


Where’s the boy?

On the slide.


Where’s the ball? 

Look, it’s in the goal. 

Yeah.


In the park

In the park

We like to play in the park.

Hướng dẫn dịch: 

Trong công viên

Trong công viên

Chúng mình thích chơi trong công viên.


Cái đĩa nhựa Frisbee ở đâu nhỉ?

Dưới gốc cây.


Cậu bé ở đâu nhỉ?

Trên cầu trượt.


Quả bóng thì ở đâu?

Nhìn xem, nó nằm trong khung thành.

Đúng vậy.


Trong công viên

Trong công viên

Chúng mình thích chơi trong công viên.

3. (trang 37). Look and write. Ask and answer. (Nhìn tranh và viết. Sau đó, hỏi và trả lời.)

Hướng dẫn: Con hãy xem tranh ở bài số 2. Viết đáp án vào chỗ trống. Sau đó, hỏi và trả lời các câu trong bài.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

1. Cái đĩa nhựa Frisbee ở đâu nhỉ?

Nó ở dưới cây.

2. Quả bóng thì ở đâu?

Nó nằm trong khung thành.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 trang 38 hay nhất

1. (trang 38). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

- Listen and point 

Nội dung bài nghe:

Chỉ tranh số 

Letter N

N

N – Nurse

1

Letter O

O

O – Orange

2

Letter P

P – Pen

3

Letter Q

Q

Q – Queen

4

Letter P

P – Pen

3

Letter O

O

O – Orange

2

Letter Q

Q

Q – Queen

4

Letter N

N

N – Nurse

1

- Listen and repeat:

Số

Nội dung bài nghe

Phiên âm

1

Letter N

N

N – Nurse

/ˈlɛtər ɛn 

n – nɜːs/

2

Letter O

O

O – Orange

/ˈlɛtər əʊ 

ɒ

ɒ – ˈɒrɪnʤ/

3

Letter P

P – Pen

/ˈlɛtə piː 

p  

p – pɛn/

4

Letter Q

Q

Q – Queen

/ˈlɛtə kjuː 

kw 

kw – kwiːn/

Hướng dẫn dịch: 

Số

Hướng dẫn dịch

1

Chữ N 

/n/ - phát âm /nờ/

/n/ - nurse (y tá)

2

Chữ O

/ɒ/ - phát âm /o/

/ɒ/ - orange (quả cam)

3

Chữ P

/p/ - phát âm /p/

/p/ - pen (bút mực)

4

Chữ Q

/kw/ - phát âm /quờ/

/kw/ - queen (nữ hoàng)

..........................

..........................

..........................

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác