Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 trang 37 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 trang 37

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 trang 37 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 37). Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Bức tranh số

Nội dung bài nghe

1

Where’s the ball?

It’s in the goal.

2

Where’s the ball?

It’s on the slide.

3

Where’s the ball? 

It’s under the seesaw.

Hướng dẫn dịch:

1

Quả bóng ở đâu thế?

Nó ở trong khung thành.

2

Quả bóng ở đâu thế?

Nó ở trên cầu trượt.

3

Quả bóng ở đâu thế?

Nó ở dưới bập bênh.


2. (trang 37). Listen and sing. (Nghe và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

In the park

In the park

We like to play in the park.

Where’s the Frisbee?

Under the tree.


Where’s the boy?

On the slide.


Where’s the ball? 

Look, it’s in the goal. 

Yeah.


In the park

In the park

We like to play in the park.

Hướng dẫn dịch: 

Trong công viên

Trong công viên

Chúng mình thích chơi trong công viên.


Cái đĩa nhựa Frisbee ở đâu nhỉ?

Dưới gốc cây.


Cậu bé ở đâu nhỉ?

Trên cầu trượt.


Quả bóng thì ở đâu?

Nhìn xem, nó nằm trong khung thành.

Đúng vậy.


Trong công viên

Trong công viên

Chúng mình thích chơi trong công viên.

3. (trang 37). Look and write. Ask and answer. (Nhìn tranh và viết. Sau đó, hỏi và trả lời.)

Hướng dẫn: Con hãy xem tranh ở bài số 2. Viết đáp án vào chỗ trống. Sau đó, hỏi và trả lời các câu trong bài.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

1. Cái đĩa nhựa Frisbee ở đâu nhỉ?

Nó ở dưới cây.

2. Quả bóng thì ở đâu?

Nó nằm trong khung thành.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên