Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 4 trang 39 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 4 trang 39

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 4 trang 39 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 39). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: 

Listen and point:

Các con nghe băng rồi chỉ và số “19” cùng chữ “nineteen”, sau đó cùng đếm số cây (19 cây). Làm tương tự với số 20 (chỉ vào số “20” cùng chữ “twenty”, sau đó đếm số đĩa (20 đĩa).

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Listen and repeat:

Bức tranh số

Nội dung nghe

Phiên âm 

1

Nineteen

/ˈnaɪnˈtiːn/

2

Twenty

/ˈtwɛnti/

Hướng dẫn dịch 

1. Số 19 (mười chín)

2. Số 20 (hai mươi)

2. (trang 39). Point and sing. (Chỉ tranh và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

What do we want to do today?

Let’s go to the park to play!

There is nineteen goal, and nineteen slide, and nineteen tree where we can high.


What do we want to do today?

Let’s go to the park to play!

How many Frisbee can you see?

Will you count them along with me?

One –  two – three – four, five – six – seven – eight, nine, ten –  eleven – twelve – thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen,eighteen, nineteen – twenty. 

Twenty Frisbee.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay chúng ta muốn làm gì nhỉ?

Hãy đến công viên chơi ngày hôm nay!

Có mười chín khung thành, và mười chín cầu trượt, và mười chín cây nơi chúng ta có thể trèo cao.


Hôm nay chúng ta muốn làm gì nhỉ?

Hãy đến công viên chơi ngày hôm nay!

Cậu có thể nhìn thấy bao nhiêu đĩa nhựa?

Cậu sẽ đếm chúng cùng với tớ chứ?

Một - hai - ba - bốn, năm - sáu - bảy - tám, chín, mười - mười một - mười hai - mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín - hai mươi. 

(1 – 2 – 3, 4,5 – 6 – 7 – 8, 9, 10 – 11 – 12 – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – 20)

Hai mươi đĩa ném Frisbee.

3. (trang 39). Count and add. Write. (Đếm số, thực hiện phép cộng. Sau đó viết đáp án.)

Hướng dẫn: Con đếm số quả bỏng, số cầu trượt ở từng bức tranh, ghi số vào các ô trống và thực hiện phép cộng. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Gợi ý đáp án: 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Cách đọc:

1. Ten plus nine equals nineteen. (10 + 9 = 19)

2. Twelve plus eight equals twenty. (12 + 8 = 20)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác