Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2.

Quảng cáoTiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 Lesson 1 trang 48 hay nhất

1. (trang 48). Listen, read, and say. (Nghe, đọc và nói.)

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

1. James, be kind to the cat.

2. Yes, OK. Sorry, Kate.

Hướng dẫn dịch:

1. James à, nhẹ nhàng với con mèo đó thôi.

2. Ừ, OK. Xin lỗi, Kate.

2. (trang 48). Listen and point. (Nghe và chỉ tranh)

Hướng dẫn: Sẽ có 4 cuộc hội thoại giữa các bạn (A – B), (C – D), ( E – F), (G-H), con hãy nghe và chỉ vào từng nhân vật theo gợi ý dưới đây. 

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

1. 

A: Be kind to the dog.

B: OK, Sure.

2.

C: Be kind to the ducks.

D: Yes, OK. We will.

3. 

E: Be kind to the horse.

F: Yes, OK.

4. 

G: Be kind to the cats.

H: Yes, OK

Hướng dẫn dịch: 

1. 

A: Đối xử nhẹ nhàng, âu yếm với chú chó này nhé.

B: OK, Chắc chắn rồi.

2. 

C: Đối xử nhẹ nhàng, âu yếm với đám vịt này nhé.

D: Vâng ạ. Chúng cháu sẽ làm như thế.

3. 

E: Đối xử nhẹ nhàng, âm yếm với chú ngựa này nhé.

F: Vâng ạ.

4. 

G: Đối xử nhẹ nhàng, âm yếm với đám mèo này nhé.

H: Ừ. OK. 

3. (trang 28). Point and say. (Chỉ và nói)

Hướng dẫn: Con chỉ theo từng lời thoại trong bức tranh trong sách giáo khoa, và đọc những lời thoại đó. 

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung cuộc hội thoại: 

1. Be kind to the ducks.

2. Yes, OK.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngồi chung bàn với tớ này.

2. Ừ, được rồi. (OK)

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 Lesson 2 trang 49 hay nhất

1. (trang 49 – Family & Friends National Edition Grade 2). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ tranh và nhắc lại)

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Computer

1

TV

2

Phone

3

Camera

4

TV

2

Computer

1

Camera

4

Phone

3


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Computer

TV

Phone

Camera

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Computer

/kəmˈpjuːtə/ 

Máy tính 

2

TV

/ˌtiːˈviː/ 

Ti vi

3

Phone

/fəʊn/ 

Điện thoại

4

Camera

/ˈkæmərə/

Máy ảnh


2. (trang 49 – Family & Friends National Edition Grade 2). Look, point, and say. (Nhìn tranh, chỉ tranh và nói)

Hướng dẫn: Con nhìn vào từng bức tranh, chỉ vào tranh và miêu tả đồ vật bằng cấu trúc: It’s a + tên đồ vật đã được học ở bài 1.

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 2 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. It’s a phone.

2. It’s a camera.

3. It’s a computer.

4. It’s a TV.

Hướng dẫn dịch: 

1. Nó là một chiếc điện thoại.

2. Nó là một chiếc máy ảnh.

3. Nó là một chiếc máy tính.

4. Nó là một chiếc TV.

..........................

..........................

..........................

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên