Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1.

Quảng cáoTiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 1 trang 28 hay nhất

1. (trang 28). Listen, read, and say. (Nghe, đọc và nói.)

Nội dung bài nghe: 

1. Here, share my crayons.

2. Thank you.

You’re welcome.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây, cậu dùng chung màu với tớ này.

2. Cảm ơn cậu nhé.

Không có gì. 

2. (trang 28). Listen and point. (Nghe và chỉ tranh.)

Hướng dẫn: Sẽ có 4 cuộc hội thoại giữa các bạn (A – B), (C – Tom), ( D – E), (F – G), con hãy nghe và chỉ vào từng nhân vật theo gợi ý dưới đây. 

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

1. 

A: Here, share my pencils.

B: Thank you.

A: You’re welcome.

2.

C: Here, Tom. Share my crayons.

Tom: Thank you.

C: You’re welcome.

3. 

D: Here. Share my pens.

E: Thank you.

D: You’re welcome.

4. 

F: Share my desk.

G: Thank you.

F: You’re welcome.

Hướng dẫn dịch: 

1. 

A: Đây, cậu dùng chung bút chì với tớ này.

B: Cảm ơn cậu nhé.

A: Không có gì. 

2. 

C: Tom ơi, dùng chung bút màu với tớ này.

Tom: Cảm ơn cậu nhé.

C: Không có gì. 

3. 

D: Đây, cậu dùng chung bút với tớ này.

E: Cảm ơn cậu nhé.

D: Không có gì. 

4. 

F: Cậu ngồi chung bàn với tớ này.

G: Cảm ơn cậu nhé.

F: Không có gì. 

3. (trang 28). Point and say. (Chỉ và nói.)

Hướng dẫn: Con chỉ theo từng lời thoại trong bức tranh trong sách giáo khoa, và đọc những lời thoại đó. 

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung cuộc hội thoại: 

1. Share my desk.

2. Thank you.

3. You’re welcome.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngồi chung bàn với tớ này.

2. Cảm ơn cậu nhé.

3. Không có gì.

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 trang 29 hay nhất

1. (trang 29 – Family & Friends National Edition Grade 2). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ tranh và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Plus

1

Equals

2

Addition problem

3

Equals

2

Addition problem

3

Plus

1


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Plus

Equals

Addition problem

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Plus

/plʌs/ 

Cộng ( +)

2

Equals

/ˈiːkwəlz/ 

Bằng (=)

3

Addition problem

/əˈdɪʃ(ə)n   ˈprɒbləm/

Phép tính cộng 


..........................

..........................

..........................

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên