Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 trang 29 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 trang 29

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 trang 29 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 29 – Family & Friends National Edition Grade 2). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ tranh và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Plus

1

Equals

2

Addition problem

3

Equals

2

Addition problem

3

Plus

1


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Plus

Equals

Addition problem

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Plus

/plʌs/ 

Cộng ( +)

2

Equals

/ˈiːkwəlz/ 

Bằng (=)

3

Addition problem

/əˈdɪʃ(ə)n   ˈprɒbləm/

Phép tính cộng 


2. (trang 29 – Family & Friends National Edition Grade 2). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ tranh và nhắc lại.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với chữ số, các dấu câu và chữ trong sách theo băng nghe, sau đó nhắc lại. 

Cách chỉ: Con chỉ theo bức tranh sau đây theo số thứ tự 1 đến 6.

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

Addition problems:

Five plus three equals eight. (5 + 3 = 8)

Hướng dẫn dịch: 

Phép tính cộng:

Năm cộng ba bằng tám. (5 + 3 = 8)

3. (trang 29 – Family & Friends National Edition Grade 2). Make some addition problems for your friend. (Lập một vài phép tính cộng.)

Hướng dẫn: Con lập các phép tính cộng bất kì, dùng cấu trúc:

Số hạng + plus + số hạng + equals + Tổng

Gợi ý: 

1 + 1 = 2: One plus one equals two.

5 + 2 = 7: Five plus two equals seven. 

3 + 2 = 5: Three plus two equals five.

4 + 5 = 9: Four plus five equals nine.

8 + 2 = 10: Eight plus two equals ten.

9 + 2 = 11: Nine plus two equals eleven.

10 + 5 = 15: Ten plus five equals fifteen.

4. (trang 29 – Family & Friends National Edition Grade 2). Look and color. (Nhìn tranh và tô màu.)

Tiếng Anh lớp 2 Fluency Time 1 Lesson 2 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn: Qua bài số 1,2,3 và Fluency Time! 1 lần này, con thấy mình hoàn thành như thế nào thì hãy tô vào các hình tương ứng:

OK: Ổn.

Good: Tốt.

Excellent: Xuất sắc.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên