Tiếng Anh lớp 2 Culture 3 | Chân trời sáng tạo

Giải Tiếng Anh lớp 2 Culture 3

Với giải vở bài tập Tiếng Anh lớp 2 Culture 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 2 Culture 3.

Quảng cáo

1. (trang 54). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Đáp án:

Tiếng Anh lớp 2 Culture 3 | Chân trời sáng tạo

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Baseball

1

Basketball

2

Hockey

3

Badminton

4

Basketball

2

Badminton

4

Hockey

3

Baseball

1

- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Baseball

Basketball

Hockey

Badminton

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Baseball

/ˈbeɪsbɔːl/ 

Bóng chày

2

Basketball

/ˈbɑːskɪtˌbɔːl/ 

Bóng rổ

3

Hockey

/ˈhɒki/ 

Khúc côn cầu

4

Badminton

/ˈbædmɪntən/

Cầu lông


2. (trang 54). Listen, read, and point. (Nghe, đọc và chỉ tranh.)

Tiếng Anh lớp 2 Culture 3 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

1. I’m Jake. I like basketball.

2. I’m Ella. My favorite sport is hockey.

3. I’m David. My favorite sport is baseball.

4. I’m Ruth. I like badminton. 

Hướng dẫn dịch: 

1. Tớ là Jake. Tớ thích bóng rổ.

2. Tớ là Ella. Môn thể thao yêu thích của tớ là khúc côn cầu.

3. Tớ là David. Môn thể thao yêu thích của tớ là bóng chày.

4. Tớ là Ruth. Tớ thích cầu lông. 

3. (trang 54). Point and say. (Chỉ và nói)

Hướng dẫn: Con chỉ vào tranh các môn thể thao ở bài số 1 để nói về môn thể thao yêu thích của con. 

Dùng cấu trúc sau để nói: 

I like + tên môn thể thao.

My favorite sport is + tên môn thể thao. 

Tiếng Anh lớp 2 Culture 3 | Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

1. I like baseball. 

My favorite sport is baseball. 

2. I like basketball. 

My favorite sport is basketball. 

3. I like hockey. 

My favorite sport is hockey. 

3. I like badminton. 

My favorite sport is badminton.

Hướng dẫn dịch: 

1. Tớ thích bóng chày.

Môn thể thao yêu thích của tớ là bóng chày. 

2. Tớ thích bóng rổ.

Môn thể thao yêu thích của tớ là bóng rổ. 

3. Tớ thích khúc côn cầu.

Môn thể thao yêu thích của tớ là khúc côn cầu. 

4. Tớ thích cầu lông.

Môn thể thao yêu thích của tớ là cầu lông.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác