Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 trang 36 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 trang 36

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 trang 36 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 36). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Seesaw

1

Slide

2

Goal

3

Tree

4

Pool

5

Frisbee

6

Goal

3

Frisbee

6

Seesaw

1

Tree

4

Pool

5

Slide

2


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe: Seesaw – Slide – Goal – Tree – Pool – Frisbee.

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Seesaw

/ˈsiːsɔː/ 

Bập bênh

2

Slide

/slaɪd/ 

Cầu trượt

3

Goal

/gəʊl/ 

Khung thành

4

Tree

/triː/ 

Cây

5

Pool

/puːl/ 

Bể bơi

6

Frisbee

/ˈfrɪzbiː/

Đĩa nhựa (chơi ném qua ném lại với nhau)


 2
. (trang 36). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

Seesaw, seesaw, seesaw.

Slide, slide, slide.

Goal, goal, goal.

Tree, tree, tree.

Pool, pool, pool.

Frisbee, frisbee, frisbee. 

Hướng dẫn dịch: 

Bập bênh, bập bênh, bập bênh.

Cầu trượt, cầu trượt, cầu trượt.

Khung thành, khung thành, khung thành.

Cây, cây, cây.

Bể bơi, bể bơi, bể bơi.

Đĩa nhựa, đĩa nhựa, đĩa nhựa. 

3. (trang 36). Point and say. Stick. (Chỉ và nói. Dán sticker.)

Hướng dẫn: Con chỉ vào từng hình và từng từ đã được gợi ý bên dưới, nói to từ đó lên, rồi sau đó dán sticker vào từ tương ứng.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Gơị ý phát âm và ý nghĩa 

Số

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

1

Frisbee

/ˈfrɪzbiː/

Đĩa nhựa

2

Tree

/triː/

Cây

3

Pool

/puːl/

Bể bơi

4

Slide

/slaɪd/

Cầu trượt

5

Seesaw

/ˈsiːsɔː/

Bập bênh

6

Goal

/gəʊl/

Khung thành 

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác