Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 trang 41 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 41). Listen and read. (Nghe và đọc)

Hướng dẫn: Con nghe và đọc theo câu chuyện sau:

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung trong từng bức tranh: 

Bức tranh số 1

Tim: Oh no!

Dad: Good try, Tim.

Bức tranh số 2

Dad: Where’s the ball?

Is it under the seesaw?

Tim:  No, it isn’t.

Bức tranh số 3

Dad: Look! The ball’s on the slide.

Tim: Oh no! Look at the ball now

Bức tranh số 4

Dad: Yes!

Tim: And now it’s in the goal!


Hướng dẫn dịch:

- Bức tranh số 1: 

Tim: Ôi! Không.

Dad: Không sao, gần được rồi, Tim à.

- Bức tranh số 2: 

Dad: Quả bóng đâu rồi?

Nó có ở dưới cái bập bênh không?

Tim: Không, không có ạ.

- Bức tranh số 3: 

Dad: Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

Tim: Ôi không! Bố hãy nhìn vào quả bóng bây giờ đi ạ.

- Bức tranh số 4: 

Dad: Yeah

Tim: Và bây giờ, nó ở trong khung thành rồi! 

2. (trang 41). Read and say. (Đọc và nói.)

Hướng dẫn: Con đọc và kể câu chuyện sau:

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung trong từng bức tranh: 

Bức tranh số 1

Tim: Oh no!

Dad: Good try, Tim.

Bức tranh số 2

Dad: Where’s the ball?

Is it under the seesaw?

Tim:  No, it isn’t.

Bức tranh số 3

Dad: Look! The ball’s on the slide.

Tim: Oh no! Look at the ball now.

Bức tranh số 4

Dad: Yes!

Tim: And now it’s in the goal!

Hướng dẫn dịch:

- Bức tranh số 1: 

Tim: Ôi! Không.

Dad: Không sao, gần được rồi, Tim à.

- Bức tranh số 2: 

Dad: Quả bóng đâu rồi?

Nó có ở dưới cái bập bênh không?

Tim: Không, không có ạ.

- Bức tranh số 3: 

Dad: Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

Tim: Ôi không! Bố hãy nhìn vào quả bóng bây giờ đi ạ.

- Bức tranh số 4: 

Dad: Yeah

Tim: Và bây giờ, nó ở trong khung thành rồi! 

3. (trang 41). Listen again and repeat. Act. (Nghe lại lần nữa và nhắc lại. Sau đó, diễn theo tranh)

Nội dung bài nghe

Tim: Oh no!

Dad: Good try, Tim.

Dad: Where’s the ball?

Is it under the seesaw?

Tim:  No, it isn’t.

Dad: Look! The ball’s on the slide.

Tim: Oh no! Look at the ball now.

Dad: Yes!

Tim: And now it’s in the goal!

Hướng dẫn dịch:

Tim: Ôi! Không.

Bố: Không sao, gần được rồi, Tim à.

Bố: Quả bóng đâu rồi?

Nó có ở dưới cái bập bênh không?

Tim: Không, không có ạ.

Bố: Nhìn kìa! Quả bóng ở trên cầu trượt.

Tim: Ôi không! Bố hãy nhìn vào quả bóng bây giờ đi ạ.

Bố: Yeah

Tim: Và bây giờ, nó ở trong khung thành rồi! 

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác