Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 trang 38 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 trang 38

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 trang 38 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 38). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

- Listen and point 

Nội dung bài nghe:

Chỉ tranh số 

Letter N

N

N – Nurse

1

Letter O

O

O – Orange

2

Letter P

P – Pen

3

Letter Q

Q

Q – Queen

4

Letter P

P – Pen

3

Letter O

O

O – Orange

2

Letter Q

Q

Q – Queen

4

Letter N

N

N – Nurse

1

- Listen and repeat:

Số

Nội dung bài nghe

Phiên âm

1

Letter N

N

N – Nurse

/ˈlɛtər ɛn 

n – nɜːs/

2

Letter O

O

O – Orange

/ˈlɛtər əʊ 

ɒ

ɒ – ˈɒrɪnʤ/

3

Letter P

P – Pen

/ˈlɛtə piː 

p  

p – pɛn/

4

Letter Q

Q

Q – Queen

/ˈlɛtə kjuː 

kw 

kw – kwiːn/

Hướng dẫn dịch: 

Số

Hướng dẫn dịch

1

Chữ N 

/n/ - phát âm /nờ/

/n/ - nurse (y tá)

2

Chữ O

/ɒ/ - phát âm /o/

/ɒ/ - orange (quả cam)

3

Chữ P

/p/ - phát âm /p/

/p/ - pen (bút mực)

4

Chữ Q

/kw/ - phát âm /quờ/

/kw/ - queen (nữ hoàng)

2. (trang 38). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

This is my nurse.

N, n , nurse.


This is my orange.

O, o, orange.


This is my pen.

P, p, pen.


Where is the queen?

Q, q, queen.

Hướng dẫn dịch: 

Đây là cô ý tá của tôi.

N, n, nurse (y tá).


Đây là quả cam của tôi.

O, o, orange (quả cam).


Đây là chiếc bút mực của tôi.

P, p, pen (bút mực).


Còn nữ hoàng ở đâu nhỉ?

Q, q, queen (nữ hoàng).

3. (trang 38). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

- Listen and point: 

Nội dung nghe

Chỉ bức tranh

Letter N

N

N – Lion 

1

Letter P

P

P – Lollipop 

2

Letter P

P

P – Lollipop 

2

Letter N

N

N – Lion 

1


Gợi ý: Âm /n/ là các âm cuối trong từ lion, âm /p/ là âm cuối trong từ lollipop.

- Listen and repeat

Hướng dẫn dịch:

Nội dung bài nghe

Dịch nghĩa 

Letter N

N

N – Lion 

Chữ N

/n/ - phát âm /nờ/

/n/ - lion (con sư tử)

Letter P

P

P – Lollipop 

Chữ P

/p/ - phát âm /pờ/

/p/ - lollipop (kẹo mút)


4. (trang 38). Look and point to the sounds n and p. (Nhìn và chỉ vào các âm n và âm p.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Âm n được khoanh tròn màu đỏ.

Âm p được khoanh tròn màu xanh nước biển.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 5 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch nghĩa:

The lion has a lollipop.

(Chú sư tử có một cái kẹo mút.)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác