Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 6 trang 27 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 6 trang 27

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 6 trang 27 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 27). Listen and read. (Nghe và đọc)

Nội dung câu chuyện:

Help! The clothes! Look, this is Rosy’s dress. 


Are these her sock? 

Yes, they are.


Is this Billy’s T-shirt?

Yes, it is. Put it in here.


Are these his pants?

No, they aren’t his pants. They’re my shorts. 

Hướng dẫn dịch: 

Giúp tôi với! Quần áo! Nhìn kìa, đây là váy của Rosy.


Đây có phải là tất của cô bé ấy không?

Vâng, đúng vậy.


Đây có phải là áo phông của Billy không?

Vâng, đúng vậy. Hãy đặt nó vào đây.


Đây có phải là quần dài của cậu bé ấy không?

Không, nó không phải quần dài của cậu bé ấy. Nó là quần đùi của tôi.

2. (trang 27). Read and say. (Đọc và nói.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung trong từng bức tranh: 

Bức tranh số 1

Help! The clothes! Look, this is Rosy’s dress. 


Are these her sock? 

Yes, they are.

Bức tranh số 2

Is this Billy’s T-shirt?

Yes, it is. Put it in here.

Bức tranh số 3

Are these his pants?

Bức tranh số 4

No, they aren’t his pants. They’re my shorts.

Hướng dẫn dịch:

- Bức tranh số 1: 

Giúp tôi với! Quần áo! Nhìn kìa, đây là váy của Rosy.

Đây có phải là tất của cô bé ấy không?

Vâng, đúng vậy.

- Bức tranh số 2: 

Đây có phải là áo phông của Billy không?

Vâng, đúng vậy. Hãy đặt nó vào đây.

- Bức tranh số 3: 

Đây có phải là quần dài của cậu bé ấy không?

- Bức tranh số 4: 

Không, nó không phải quần dài của cậu bé ấy. Nó là quần đùi của tôi.

3. (trang 27). Listen again and repeat. Act. (Nghe lại lần nữa và nhắc lại. Sau đó, diễn theo tranh)

Nội dung câu chuyện:

Help! The clothes! Look, this is Rosy’s dress. 


Are these her sock? 

Yes, they are.


Is this Billy’s T-shirt?

Yes, it is. Put it in here.


Are these his pants?

No, they aren’t his pants. They’re my shorts. 

Hướng dẫn dịch: 

Giúp tôi với! Quần áo! Nhìn kìa, đây là váy của Rosy.


Đây có phải là tất của cô bé ấy không?

Vâng, đúng vậy.


Đây có phải là áo phông của Billy không?

Vâng, đúng vậy. Hãy đặt nó vào đây.


Đây có phải là quần dài của cậu bé ấy không?

Không, nó không phải quần dài của cậu bé ấy. Nó là quần đùi của tôi.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác