Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 trang 24 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 trang 24

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 trang 24 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 24). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Số

Nội dung bài nghe:

Phiên âm

1

Letter T

T

T – Towel

T – Turtle

/ˈlɛtə tiː 

t

t – ˈtaʊəl 

t – ˈtɜːtl/

2

Letter U

U

U – Umbrella

U – Up

/ˈlɛtə juː 

ʌ

ʌ – ʌmˈbrɛlə 

ʌ – ʌp/Hướng dẫn dịch: 

Chữ T

/t/ - phát âm /tờ/

/t/ - towel (cái khăn)

/t/ - turtle (con rùa)

Chữ U

/ʌ/ - phát âm /ă/

/ʌ/ - umbrella (cái ô)

/ʌ/ -  up (hướng lên trên)

2. (trang 24). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

Look at the turtle!

It has a towel.

T, t, t. 

T, t, t.

Look at the umbrella!

It goes up.

U, u, u.

U, u, u.

x2

Hướng dẫn dịch: 

Hãy nhìn chú rùa kia đi!

Chú ấy có một cái khăn.

T, t, t (phát âm tờ)

T, t, t (phát âm tờ)


Hãy nhìn cái ô kia đi!

Cái ô hướng lên trên.

U, u, u (phát âm ʌ - ă)

U, u, u (phát âm ʌ - ă)

3. (trang 24). Stick and say. (Dán sticker và nói.)

Hướng dẫn: Con hãy dán sticker là các chữ cái “t”, “u”  hoặc các chữ cái khác vào hình tương ứng. Sau đó, đọc to chữ cái, âm của chữ đó và từ vựng trong hình. 

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Số

Chữ và từ đi kèm

Phiên âm

1

T – t – Turtle

/ˈlɛtə tiː - t - ˈtɜːtl /

2

U – u – Umbrella

/ˈlɛtə juː - ʌ -  ʌmˈbrɛlə /

3

S – s – Sofa

S – s – Socks  

/ˈlɛtə ɛs – s – ˈsəʊfə/     

/ˈlɛtə ɛs – s – sɒks/  


Hướng dẫn dịch:

1. Chữ T – phát âm / t / - turtle (con rùa)

2. Chữ U – phát âm / ʌ / - umbrella (cái ô)

3. Chữ S – phát âm / s / - sofa (ghế xô pha)

Chữ S – phát âm / s / - socks (những chiếc tất)

4. (trang 24). Point to the letters Tt and Uu. (Chỉ vào các chữ Tt và Uu.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Chữ Tt được khoanh tròn màu đỏ.

Chữ Uu được khoanh tròn màu xanh nước biển.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 3 Lesson 3 | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên