Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 5 trang 34 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 5 trang 34

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 5 trang 34 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 34). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: Con nghe băng, chỉ vào ảnh tương ứng với âm thanh và chữ cái xuất hiện trong băng, nhắc lại. Sau đó hãy viết các chữ, các từ trong bài số 1 vào vở.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe:

Letter Y

Y

Y – Yogurt

Y – Yo-yo


Letter Z

Z

Z – Zebra

Z – Zoo

Hướng dẫn dịch: 

Chữ Y

Phát âm /j/ (jờ)

(jờ) – Yogurt (Sữa chua)

(jờ) – Yo-yo (Đồ chơi yo - yo)


Chữ Z

Phát âm /z/ (zờ)

(zờ) – Zebra (Con ngựa vằn)

(zờ) – Zoo (Sở thú)

2. (trang 34). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe:

I like yogurt.

Y, y, y.

I like my yo-yo.

Y, y, y.


Zebra.

Zebra’s at the zoo.

Z – Zebra’s at the zoo.

Z, z, z. 

Z, z, z.

Hướng dẫn dịch: 

Tớ thích sữa chua.

Y, y, y.

Tớ thích yo-yo của tớ.

Y, y, y.


Con ngựa vằn.

Ngựa vằn ở sở thú.

Z – Ngựa vằn ở sở thú 

Z, z, z.

Z, z, z.

3. (trang 34). Stick and say. (Dán sticker và nói.)

Hướng dẫn: Các con dán sticker vào bức tranh có chứa chữ Z, Y và âm /z/ /j/, rồi thực hành nói như sau:

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 5 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Số

Đáp án

Cách phát âm

1

Z – Z – Zebra.

/zɛd – z – ˈziːbrə/ 

2

Y – Y – Yo-yo.

/waɪ – j– jəʊ-jəʊ/ 

3

Y – Y – Yogurt.

/waɪ – j – ˈjɒgə(ː)t/

4

Z – Z – Zoo.

/zɛd – z – zuː/


Hướng dẫn dịch:

1. Chữ Z – phát âm /z/ - Ngựa vằn.

2. Chữ Y – phát âm /j/ - Cái yo-yo.

3. Chữ Y – phát âm /j/ - Sữa chua.

4. Chữ Z – phát âm /z/ - Sở thú.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên