Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 6 trang 35 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 6 trang 35

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 6 trang 35 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 35). Listen and read. (Nghe và đọc)

Hướng dẫn: Con nghe và đọc theo câu chuyện sau:

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung trong từng bức tranh: 

Bức tranh số 1

- Hello!

- Hello! I go by bike.

Bức tranh số 2

- Hello!

- Hello! I go by motorbike.

Bức tranh số 3

- Is it a plane?

- No, it isn’t. It’s a bird.

Bức tranh số 4

- I go to grandma and grandpa’s house by bus!

- Hello, Grandma!


Hướng dẫn dịch:

- Bức tranh số 1: 

Xin chào!

Xin chào! Tớ đi bằng xe đạp.

- Bức tranh số 2: 

Xin chào!

Xin chào! Tớ đi bằng xe máy.

- Bức tranh số 3: 

Đó có phải là máy bay không ạ?

Không, không phải đâu. Đó là con chim.

- Bức tranh số 4: 

Tớ đi tới nhà ông bà bằng xe buýt.

Con chào bà! 

2. (trang 35). Read and say. (Đọc và nói.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 6 | Chân trời sáng tạo

Nội dung trong từng bức tranh: 

Bức tranh số 1

- Hello!

- Hello! I go by bike.

Bức tranh số 2

- Hello!

- Hello! I go by motorbike.

Bức tranh số 3

- Is it a plane?

- No, it isn’t. It’s a bird.

Bức tranh số 4

- I go to grandma and grandpa’s house by bus!

- Hello, Grandma!


Hướng dẫn dịch:

- Bức tranh số 1: 

Xin chào!

Xin chào! Tớ đi bằng xe đạp.

- Bức tranh số 2: 

Xin chào!

Xin chào! Tớ đi bằng xe máy.

- Bức tranh số 3: 

Đó có phải là máy bay không ạ?

Không, không phải đâu. Đó là con chim.

- Bức tranh số 4: 

Tớ đi tới nhà ông bà bằng xe buýt.

Con chào bà! 

3. (trang 35). Listen again and repeat. Act. (Nghe lại lần nữa và nhắc lại. Sau đó, diễn theo tranh)

Nội dung bài nghe:

- Hello!

Hello! I go by bike.


- Hello!

Hello! I go by motorbike.

- Is it a plane?

No, it isn’t. It’s a bird.


- I go to grandma and grandpa’s house by bus!

Hello, Grandma!

Hướng dẫn dịch:

- Xin chào!

Xin chào! Tớ đi bằng xe đạp.


- Xin chào!

Xin chào! Tớ đi bằng xe máy.


- Đó có phải là máy bay không ạ?

Không, không phải đâu. Đó là con chim.


Tớ đi tới nhà ông bà bằng xe buýt.

Con chào bà! 

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên