Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 4 trang 33 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 4 trang 33

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 4 trang 33 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 33). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: 

Listen and point:

Các con nghe băng rồi chỉ và số “17” cùng chữ “seventeen”, sau đó cùng đếm số xe đạp (17 xe đạp). Làm tương tự với số 18 (chỉ vào số “18” cùng chữ “eighteen”, sau đó đếm số thuyền (18 thuyền).

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Listen and repeat:

Bức tranh số

Nội dung nghe

Phiên âm 

1

Seventeen

/ˈsɛvnˈtiːn/

2

Eighteen

/ˌeɪˈtiːn/


Hướng dẫn dịch 

1. Số 17 (mười bảy)

2. Số 18 (mười tám)

2. (trang 33). Point and sing. (Chỉ tranh và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

Look at the bikes, fast and slow.

How many bikes?

Watch them go.

One –  two – three – four - five – six – seven – eight – nine – ten –  eleven – twelve -– thirteen – fourteen – fifteen – sixteen – seventeen. 

Seven bikes, fast and slow


Look at the boats, fast and slow.

How many boats?

Watch them go.

One –  two – three – four - five – six – seven – eight – nine – ten –  eleven – twelve -– thirteen – fourteen – fifteen – sixteen – seventeen – eighteen.

Eighteen boats, fast and slow.

Hướng dẫn dịch:

Hãy nhìn vào những chiếc xe đạp, đi nhanh và chậm.

Có bao nhiêu chiếc xe đạp nhỉ?

Hãy cùng xem nào.

Một - hai - ba - bốn - năm - sáu - bảy - tám - chín - mười - mười một - mười hai - mười ba - mười bốn - mười lăm - mười sáu - mười bảy.

Mười bảy chiếc xe đạp, đi nhanh và chậm


Hãy nhìn vào những chiếc thuyền, đi nhanh và chậm.

Có bao nhiêu chiếc thuyền nhỉ?

Hãy cùng xem nào.

Một - hai - ba - bốn - năm - sáu - bảy - tám - chín - mười - mười một - mười hai - mười ba - mười bốn - mười lăm - mười sáu - mười bảy - mười tám.

Mười tám chiếc thuyền, đi nhanh và chậm.

3. (trang 33). Count and say. (Đếm và nói.)

Hướng dẫn: Con hãy đếm số lượng các vật trong hình (trucks, motorbike). Sau đó, hãy nói có bao nhiêu chiếc xe.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 4 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Trucks – seventeen trucks.

Motorbike – eighteen motorbike.

Hướng dẫn dịch: 

Xe tải – mười bảy (17) xe tải.

Xe máy – mười tám (18) xe máy.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên