Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 6 trang 93 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 6 trang 93 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 6 trang 93.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 6 trang 93 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Listening

1 (trang 93 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and number (Nghe và đánh số)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 6 trang 93 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Quảng cáo

1. d

2. f

3. b

4. e

5. a

6. g

7. c

Nội dung bài nghe:

Hello, my name is Thu. I go to Doan Thi Diem primary school.

1. Can you see me? I have long hair. It’s balck.

2. Our tecaher is Miss Loan. She has long hair too.

3. My friends is Thanh. He has short black hair.

4. We have a big board in our clasroom.

5. There are two windows in the classroom.

6. There is one door.

7. There is a poster on the wall.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Xin chào, tôi tên là Thu. Tôi học trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.

1. Bạn có thể nhìn thấy tôi không? Tôi có mái tóc dài. Thật là ngu ngốc.

2. Người khai báo của chúng tôi là cô Loan. Cô ấy cũng có mái tóc dài.

3. My friends is Thanh. Ông có mái tóc đen ngắn.

4. Chúng tôi có một bảng lớn trong phòng tập của chúng tôi.

5. Có hai cửa sổ trong lớp học.

6. Có một cánh cửa.

7. Có một tấm áp phích trên tường.

Speaking

2 (trang 93 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Point, ask and answer (Chỉ, hỏi và trả lời)

Gợi ý:

- How many girls are there?

- There are two girls.

Hướng dẫn dịch:

- Có bao nhiêu cô gái?

- Có hai cô gái.

3 (trang 93 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Talk about your class (Nói về lớp của bạn)

Writing

4 (trang 93 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look and write (Nhìn và viết)

Gợi ý:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 6 trang 93 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác