Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 90 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 90 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 90.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 90 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 90 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and point. Repeat (Nghe và chỉ. Lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 90 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Poster = áp phích

Picture = bức tranh

Drawers = tủ có ngăn kéo

2 (trang 90 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Listen and sing (Nghe và hát)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 90 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Có gì trong lớp học?

Chúng ta hãy nhìn!

Áp phích và hình ảnh,

Và làm việc trong một cuốn sách.

Có gì trong lớp học?

Bạn có thể nhìn thấy cái gì?

Ngăn kéo và bảng

Cho bạn và cho tôi.

Có gì trong lớp học?

Những gì ở đó?

Một cánh cửa và một cửa sổ,

Một cái bàn và một cái ghế.

3 (trang 90 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Sing and do (Hát và làm)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác