Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 - Global Success 3 Kết nối tri thức

Video Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 - Kết nối tri thức - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

1 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat.  (Nhìn vào tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. 

Ben: Chào Mai. Bạn có khỏe không?

Mai: Mình khỏe, cảm ơn cậu.

b.

Ben: Chào tạm biệt, Mai

Mai: Chào Ben.

2 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say.  (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

a. Fine, thank you

b. Goodbye/ Bye

Nội dung bài nghe

a.

A: Hi. How are you?

B: Fine, thank you

b. 

A: Goodbye

B: Bye

Hướng dẫn dịch

a.

A: Chào, cậu có khỏe không?

B: Mình khỏe, cảm ơn cậu.

b. 

A: Tạm biệt

B: Tạm biệt cậu

3 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk.  (Cùng nhau luyện nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

A: Hi. How are you?

B: Fine, thank you

A: Goodbye/ Bye

B: Bye

Hướng dẫn dịch

A: Chào, cậu có khỏe không?

B: Mình khỏe, cảm ơn cậu.

A: Tạm biệt

B: Tạm biệt cậu

4 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number.  (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1-d

2-c

3-a

4-b

Nội dung bài nghe

1.

 Ben: Hello. I’m Ben.

Mai: Hi, Ben. I’m Mai

2. 

Ben: Goodbye, Mai

Mai: Bye, Ben

3.

Lucy: Hello, Minh. How are you?

Minh: Fine, thank you

4. 

Lucy: Goodbye, Minh

Minh: Bye, Lucy

Hướng dẫn dịch

1.

 Ben: Xin chào. Mình là Ben.

Mai: Chào Ben. Mình là Mai

2.

Ben: Tạm biệt, Mai

Mai: Bye, Ben

3.

Lucy: Chào Minh. Bạn khỏe không?

Minh: Mình khỏe, cảm ơn cậu

4.

Lucy: Tạm biệt Minh

Minh: Bye, Lucy

5 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match.  (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1-b

2-c

3-a

Hướng dẫn dịch

1. Xin chào, mình là Mai. Chào Mai, mình là Ben

2. Tạm biệt, Mai. Tạm biệt, Ben

3. Cậu có khỏe không Mai? Mình khỏe, cảm ơn.

6 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play  (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 2 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác