Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 4 Phonics and Vocabulary

1 (trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 4 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. bye (tạm biệt)

b. hello (xin chào)

2 (trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Do the puzzle (Làm câu đố)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 4 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 4 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

3 (trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success):Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 4 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 5 Sentence patterns

1 (trang 5 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 5 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. c

2. d

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào. Tớ là Ben.

2. Tạm biệt, Mai.

3. Bạn thế nào?

4. Khoẻ, cảm ơn bạn.

2 (trang 5 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 5 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. a

3. b

4. c

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào. Tớ là Ben. - Chào, Ben. Tớ là Mai.

2. Tạm biệt, Lucy. - Tạm biệt, Ben.

3. Bạn có khỏe không, Minh? - Khoẻ, cảm ơn bạn.

4. Xin chào, Mai. - Chào, Minh.

3 (trang 5 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 5 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Hi. I’m Lucy.

2. Goodbye, Ben.

3. How are you?

4. Fine, thank you.

Hướng dẫn dịch:

1. Chào bạn. Tớ là Lucy.

2. Tạm biệt, Ben.

3. Bạn khỏe không?

4. Khoẻ, cảm ơn bạn.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 6 Speaking

(trang 6 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and speak (Đọc và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 6 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Gợi ý:

a. Hello. I’m Minh. – Hi, Minh. I’m Lucy.

b. Hi, Lucy. How are you? – Fine, thank you.

c. Goodbye, Lucy. – Bye, Minh.

Hướng dẫn dịch:

a. Xin chào. Tớ là Minh. - Chào, Minh. Tớ là Lucy.

b. Chào Lucy. Bạn khỏe không? – Khoẻ, cảm ơn bạn.

c. Tạm biệt, Lucy. - Tạm biệt, Minh.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 6, 7 Reading

1 (trang 6 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 6, 7 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. d

3. c

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào. Tớ là Ben.

2. Chào, Ben. Tớ là Minh.

3. Chào, Lucy. Bạn thế nào?

4. Tạm biệt, Mai.

2 (trang 7 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 6, 7 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Ben: Hello, I’m Ben.

Mai: Hi, Ben. I’m Mai.

2. Lucy: Hi, Minh. How are you?

Minh: Fine, thank you.

3. Ben: Bye, Linh.

Linh: Bye, Ben.

Hướng dẫn dịch:

1. Ben: Xin chào, tớ là Ben.

Mai: Chào Ben. Tớ là Mai.

2. Lucy: Chào Minh. Bạn khỏe không?

Minh: Khoẻ, cảm ơn bạn.

3. Ben: Tạm biệt, Linh.

Linh: Tạm biệt, Ben.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 7 Writing

1 (trang 7 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 7 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Ben

2, Lucy

3. How are you

4. Bye

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào, tớ là Ben.

2. Chào Minh. Tớ là Lucy.

3. Chào Mai. Bạn khỏe không? - Khoẻ, cảm ơn bạn.

4. Tạm biệt, Mai. – Tạm biệt, Ben.

2 (trang 7 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Write about you (Viết về bạn)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên